Hlavní obsah

coller [kɔle]

Tranzitivní sloveso

  1. (na)lepit známku ap., slepit lepidlemcoller du papier peintnalepit tapety
  2. qqn/qqch à/contre qqch (při)tisknout koho/co k čemu, koho/co na cocoller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře
  3. hovor., hanl.qqch à qqn vrazit komu coIl m'a collé son chien pendant les vacances.Vrazil mi na prázdniny svého psa.
  4. hovor.qqn nachytat koho, dát komu chyták
  5. hovor.qqn lepit se na koho
  6. přen.à qqch držet se čeho, lpět na čem

Sloveso zvratné

Intranzitivní sloveso

  1. lepitriz qui ne colle pasrýže, která se nelepí
  2. přen.přiléhat, obtahovat
  3. hovor.jít, klapatÇa colle.Jde to.Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

Vyskytuje se v

colle: colle forteklih

fort: colle fortesilné lepidlo

poser: poser une colle à qqndát komu těžkou otázku

stylo: stylo de collelepící tyčinka

collant: Encore là ! Il est collant !Už je zase tady! Ten je ale dotěrný!

colle: être à la colležít na hromádce o páru ve společné domácnosti bez svatby

mur: coller qqn au murpostavit ke zdi koho

chyták: dát komu chytákposer une colle à qqn

kalhoty: punčochové kalhotycollant

známka: nalepit/dát známku na dopiscoller/mettre un timbre sur une enveloppe

škola: být/zůstat po školeêtre collé/en retenue

tak: žít s kým jen takfaire avec qqn un ménage à la colle