Hlavní obsah

fort [fɔʀˌ fɔʀt]

Vyskytuje se v

château: château (fort)hrad

fort: se faire fortde qqch troufat si na co

place: place (forte)pevnost

bière: bière forteležák

colle: colle forteklih

individualité: individualité fortesilná osobnost

main-forte: prêter main-forte à qqnposkytnout komu pomoc

raison: à plus forte raisontím spíše

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

café: hovor. C'est (un peu) fort de café.To je trochu silné kafe., To je moc.

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

sexe: le sexe fortsilné pohlaví muži

thème: fort en thèmepremiant, primus

turc: fort comme un Turcsilný jako býk

hlas: voix fortesilný hlas

hořčice: moutarde fortepikantní hořčice

konstituce: forte constitution robustní konstituce

léto: au (plus) fort de l'étév nejparnějším létě

papír: papier forttvrdý papír

pohlaví: sexe fort/faiblesilnější/slabší pohlaví

prádlo: forte/grande lessive ob. velké prádlo

prudký: forte montée prudké stoupání

silný: être fort en françaisbýt silný ve francouzštině

šance: fortes chances de succès/réussitevelké šance na úspěch

tvrdý: papier forttvrdý papír

uleželý: fromage fortuleželý sýr

dobrý: fort en chimiedobrý na/v chemii

mluvit: Parlez plus fort.Mluvte hlasitěji.

nahlas: Pouvez-vous parler plus fort ?Můžete mluvit víc nahlas?

ztišit: Mets la télé moins fort.Ztiš (tu) televizi.

kafe: hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !To je silný kafe!

trochu: C'est (un peu) fort le café.To je trochu silné kafe.

z, ze: Il dégringole., Il ne va pas fort.Jde to s ním z kopce.

chambre: chambre fortetrezor