Hlavní obsah

tvrdý

Přídavné jméno

  1. (neohebný, pevný) dur/dure, lourd/lourde(o mase) coriacetvrdý papírpapier m forttvrdá měnamonnaie f forte
  2. (ostrý, výrazný) dur/dure, lourd/lourde(tón, kritika ap.) acerbe
  3. (silně působící) dur/duretvrdá drogadrogue f duretvrdý alkoholspiritueux m pl
  4. (neústupný, přísný) dur/dure, accrocheur/-euse(výtka ap.) vert/vertehovor. vache
  5. (drastický, krutý) dur/dure, cruel/-elle, sévère
  6. (prudký, silný) dur/dure
  7. (obtížný, těžký) dur/dure, pénible(zkouška, zima ap.) rude
  8. hovor. expr.(méně chápavý) dur/dure
  9. (odolávající vlivům) dur/duretvrdý spáneksommeil m lourd

Vyskytuje se v

droga: tvrdé/měkké drogydrogues dures/douces

papír: tvrdý papírpapier fort

patro: tvrdé patrovoûte du palais, palais dur

pryž: tvrdá pryžébonite

spánek: tvrdý spáneksommeil lourd

palice: mít tvrdou paliciavoir une rude caboche

vládnout: vládnout tvrdou/železnou rukourégner avec/d'une poigne de fer

dur: métal durtvrdý kov

fort: papier forttvrdý papír

palais: voûte du palais, palais durtvrdé patro

cuire: hovor. être dur à cuirebýt tvrdá nátura

dur: avoir le cœur durmít tvrdé srdce

fil: donner du fil à retordre à qqndát zabrat, být tvrdým oříškem komu

pur: pur et durpřísný, tvrdý