Hlavní obsah

dur

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

disk: disque durpevný disk

droga: drogues dures/doucestvrdé/měkké drogy

drsný: climat durdrsné podnebí

patro: voûte du palais, palais durtvrdé patro

pevný: disque durvýp. pevný disk

těžký: avoir la vie duremít těžký život

tuhý: viande duretuhé maso

tvrdě: travailler dur, hovor. en ficher un (bon) couptvrdě pracovat

tvrdý: drogue duretvrdá droga

vajíčko: œuf à la coque/durvajíčko na měkko/na tvrdo

natvrdo: œuf durgastr. vejce natvrdo

trvat: Combien de temps dure le vol ?Jak dlouho trvá let?

uvařený: cuit dur/à la coqueuvařený na tvrdo/měkko

hroší: avoir la peau duremít hroší kůži

koště: Ferveur de novice ne dure pas longtemps.Nové koště dobře mete.

kritizovat: avoir la dent durepřísně kritizovat

mést: Ferveur de novice ne dure pas longtemps.Nové koště dobře mete.

disque: disque durpevný disk

dur: métal durtvrdý kov

œuf: œufs durs/molletsvejce natvrdo/na hniličku

palais: voûte du palais, palais durtvrdé patro

cuire: hovor. être dur à cuirebýt tvrdá nátura

pur: pur et durpřísný, tvrdý