Hlavní obsah

elle [εl]

Zájmeno

  1. onado češtiny se často nepřekládá
  2. à ellejejí

Vyskytuje se v

à: à lapodle, po (vzoru), jako

abattis: les abattisdrůbky

acridien: les acridienssarančata

aigu: les aigusvýšky ekvalizéru ap.

allant: les allants et venantskolemjdoucí, mimojdoucí

argonaute: les ArgonautesArgonauti v řecké mytologii

autre: l'un... l'autre, les uns... les autresjeden... druhý, jedni... druzí

base: sur la base deqqch na základě čeho

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

bible: la BibleBible, Písmo svaté

bois: les bois(dřevěné) dechové nástroje, slang. dřeva

bois: les boisbranka, branková konstrukce

bois: les boisparohy

bon: avoir qqn à la bonnedržet na koho, být s kým zadobře

bouchée: bouchée à la reinepiroh s masovou náplní

carolingien: les CarolingiensKarlovci francouzská dynastie

chose: la chose jugéerozhodnutí soudce, rozsouzená věc

chose: la chose publiqueveřejné (státní) záležitosti

chose: la même chosetotéž

ciel: sous le ciel/les cieuxzde (dole), na tomto světě

cinq: les cinq lettreshovco, tři tečky eufemismus pro

classe: de la classeluxusní, šik

combler: combler la mesurepřekročit (únosnou) míru

con: à la condebilně, blbě, pitomě

conscience: sur la consciencena svědomí

coupe: à la coupekrájený sýr ap.

cour: faire la courà qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho

course: être dans la coursebýt informován, vědět jak na to

crainte: dans la crainte de, par crainte de, crainte deqqch ze strachu, z obavy z čeho

creuser: se creuser (la tête)hloubat, lámat si hlavu

criée: vente à la criée, Criéedražba, aukce

déni: déni (de la réalité)popření skutečnosti

denier: les deniers publicsstátní příjmy

dent: entre les dentsv zubech, mezi zuby

dérive: à la dérive(unášený) po proudu, přen. napospas osudu

dérobée: à la dérobéepotají, tajně, skrytě

dessous: les dessous(dámské spodní) prádlo

diable: à la diablenepořádně

diable: du diable, de tous les diableshrozný, strašný, pekelný

accident: accident de la routedopravní nehoda

affaiblissement: affaiblissement de la vueslábnutí zraku

aligner: hovor. les alignervysázet prachy, zacvakat zaplatit

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

approche: approche de la nuitblížící se noc

après: la page d'aprèsnásledující strana

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

assurance: assurance contre les accidentsúrazové pojištění

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

balle: jouer à la ballehrát s míčem

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

basquaise: à la basquaisepo baskicku s rajčaty, paprikou a sušenou šunkou

battre: battre la mesureud(áv)at takt

beau: à la belle étoilepod širákem

beau: la Belle au bois dormantŠípková Růženka

beau: se faire la belleupláchnout

beauté: sentiment de la beautésmysl pro krásu

berlue: avoir la berluemít vidiny

besogne: abattre de la besogneudělat spoustu práce

besoin: pour les besoins de la causepodle potřeby

bienvenue: souhaiter la bienvenue à qqnpřivítat koho

bile: se faire de la biledělat si těžkou hlavu, lámat si hlavu

biscuit: biscuits à la cuillerdětské piškoty

bleu: la grande bleue= Středozemní moře

bobard: bobards de la pressenovinářská kachna

bœuf: bœuf à la mode, bœuf-mode= dušené hovězí s mrkví

bordelais: à la bordelaises bordeauxskou omáčkou z červeného vína

borne: reculer les bornes de la connaissancerozšířit obzor znalostí

bougeotte: avoir la bougeottebýt pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.

bougie: s'éclairer à la bougie(po)svítit svíčkou

bourrèlement: bourrèlement de la consciencevýčitky svědomí

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

cadence: accélérer la cadencezrychlit tempo

cambrer: cambrer les reinsprohnout se v kříži

cardinal: les points cardinauxsvětové strany

carte: manger à la cartejíst à la carte

caserne: être à la casernebýt na vojně

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

catho: la CathoKatolický institut vysoká škola v Paříži

causette: faire la causettepokecat si

centaine: atteindre la centainedožít se stovky let

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

chaire: éloquence de la chairekazatelské umění

chaise: faire de la chaise longueodpočívat na lehátku

chance: avoir de la chancemít štěstí

chanson: chanson à la modemoderní písnička