Hlavní obsah

bon [bɔ̃ˌ bɔn]

Přídavné jméno

 1. dobrý kvalitnídruhý stupeň je meilleur, plus... bon se může použít, pokud slova nestojí vedle sebe, např. plus il est bon, plus on se moque de lui.à bon marchélevný
 2. dobrý, vhodný, příhodný
 3. être bon en qqch být dobrý v čem
 4. pour qqch dobrý pro/na co, k čemu, schopný čehoun bon à tirerschváleno k tisku
 5. à quoi bon ? proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?
 6. dobrý, chutný
 7. příjemný
 8. šťastný zdařilý
 9. le bon dobrý, správný následované substantivemAh, bon ?Aha!, Fakt? údivC'est bon !To stačí!
 10. pour de bon opravdu, doopravdy, vážně
 11. dobrý, laskavý, hodný, dobrotivý
 12. avoir qqn à la bonne hovor.držet na koho, být s kým zadobře
 13. dobrý, značný, velký, pořádnýarriver bon premierdojet první

Vyskytuje se v

blahopřání: vœux de bonne annéeblahopřání k novému roku

cesta: Bon voyage !Šťastnou cestu!

dát: se taper un bon repasdát si do nosu

dobrák: hovor. Il est bon comme la romaine.Je to dobrák od kosti.

dobré: unis pour le meilleur et pour le pirespojeni v dobrém i zlém

dobrý: un bon type/diable/bougredobrý chlap

dobře: avoir une bonne prononciationdobře vyslovovat

dojem: faire/donner bonne/mauvaise impressiondělat dobrý/špatný dojem

hodina: attendre depuis une bonne heurečekat už dobrou hodinu

hvězda: être né sous une bonne étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

chodit: marcher bon trainchodit rychle

chuť: Bon appétit!, hovor. Bon app !Dobrou chuť!

chutnání: Bon appétit !Dobré chutnání!

chutnat: Bon appétit !Nechte si chutnat.

chvíle: au bon momentve správnou chvíli

konec: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

kvalita: de bonne qualitédobré kvality zboží ap.

lavice: banc de pénalitésport. trestná lavice

lék: remèdes de bonne femmebabské léky

lekce: donner une (bonne) leçon à qqndát komu (pořádnou) lekci

lov: Bonne chasse !Lovu zdar!

míč: bonne balle platný míč

milost: être dans les bonnes grâces de qqnbýt u koho v milosti

mravnost: outrage aux bonnes mœurs(trestný čin) ohrožení mravnosti

mys: cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

narozeniny: Bon anniversaire !Všechno nejlepší k narozeninám!

noc: Bonne nuit.Dobrou noc.

ohlas: avoir bonne pressemít příznivý ohlas v tisku

okamžik: arriver au bon momentpřijít ve správný okamžik

ospalý: être somnolent après un bon repasbýt ospalý po dobrém jídle

panenka: Bonne mère !Panenko skákavá!

pěkně: sentir bonpěkně vonět

pěkný: Bonne journée !Pěkný den!

posel: oiseau de bon augureposel dobrých zpráv

poukaz: bon de réductionpoukaz na slevu

co: plus c'est long, meilleur c'estčím déle tím lépe

fyzička: bonne condition physiquedobrá fyzička

klatba: frapper qqn d'anathème, mettre qqn au bandát koho do klatby

laciný: (à) meilleur marchélacinější

naložený: de bonne/mauvaise humeur, bien/mal lunédobře/špatně naložený

nejlepší: Il est le meilleur de tous.Je nejlepší ze všech.

blázinec: Il est bon à enfermer.Je zralý na blázinec.

dávat si: se taper un bon repasdávat si do nosu

deka: flanquer une bonne raclée à qqnhovor. dát komu deku

dláždit: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

dovést: mener qqch à bonne findovést co do zdárného konce

duha: avoir une bonne descente (de gosier), boire comme une épongepít jako duha

hladce: arriver dans un fauteuil, remporter une victoire facile, arriver bon premierhladce zvítězit

hodně: Bonne année, bonne santé!Hodně štěstí a zdraví v novém roce!

chlapík: avoir bon pied, bon œilbýt ještě chlapík o starém člověku

chytit: prendre qqch par le bon boutchytit co za správný konec

investice: C'est un bon investissement.To je dobrá investice.

kápnout: rencontrer la bonne personne en bon momentkápnout komu do noty

banc: banc d'essaizkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.

bon: être bonen qqch být dobrý v čem

conscience: bonne consciencedobré svědomí

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

droit: à bon droitprávem

entente: (bonne) ententeshoda dobré vztahy

femme: bonne femmeženská, ženuška

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

grâce: bonne grâcedobrá vůle

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

guerre: de bonne guerrefér, podle všech pravidel

heure: à la bonne heurečasně, záhy, brzy

humeur: bonne/belle humeurdobrá nálada

marché: bon marchévýhodná koupě

matin: de bon/grand matinbrzy ráno, časně z rána

meilleur: le meilleur, la meilleurenejlepší

pasteur: le bon pasteurdobrý pastýř Kristus

point: en bon pointna dobré cestě

prince: être bon princebýt snášenlivý, umět se přizpůsobit

sens: bon senszdravý rozum jednotlivce

teint: bon teintskálopevný, každým coulem, pravověrný

vivant: bon vivantbonviván, požitkář

volonté: bonne volontédobrá vůle, dobrý úmysl, ochota

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

fée: bonne fée, fée bienfaisantedobrá víla

ferraille: être bon pour la ferraillepatřit do šrotu

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

genre: hanl. bon chic, bon genre B. C. B. G.na úrovni maloměšťácký

goût: de bon goûtvkusný

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

maison: être de bonne maisonbýt urozeného původu

mal: bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

maman: grand-maman, bonne-mamanbabička

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nouvelle: La bonne nouvelle= Evangelium

nuit: bonne nuitdobrou noc

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

odeur: bonne odeur, odeur agréablevůně

œuvre: bonnes œuvresdobročinné skutky

aloi: de bon aloijakostní, kvalitní