Hlavní obsah

figure [figyʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. tvář, obličejcasser la figure à qqnzmlátit, zbít kohose casser la figurenatlouci si např. při pádu
  2. výraz obličejeavoir une bonne figurevypadat příjemně
  3. postava, osobnost, osoba
  4. geom.obrazec
  5. (taneční) figurafigures imposéespovinné cviky v krasobruslení
  6. náčrtek, ilustrace, vyobrazení v knize ap.
  7. um.postava, figura obraz, socha ap.
  8. figura, dvorní karta kluk, dáma, král
  9. faire figure kniž.mít důležitou roli
  10. faire bonne/piètre/mauvaise figure vypadat dobře/uboze/špatně

Vyskytuje se v

figurer: se figurerpředstavit si

maigrir: maigrir de figurepohubnout ve tváři

chiffonné: figure chiffonnéeunavená tvář

obrazec: figure géométriquegeom. geometrický obrazec

figurovat: figurer sur/dans la listefigurovat v seznamu

figurka: n'être qu'un figurant dans une affairebýt jen figurkou ve hře

kriminál: Il a une figure patibulaire.Kriminál mu kouká z očí.

plivat: cracher à la face/figure de qqnplivat komu do tváře

figure: faire figuremít důležitou roli