Hlavní obsah

honneur [ɔnœʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. čest, čestnost
  2. point d'honneur věc cti
  3. parole d'honneur čestné slovo slib, odpřisáhnutí
  4. zast.počestnost ženy
  5. čest projev, pocta
  6. en honneur v úctě, ctěn, vážen
  7. en l'honneur de qqn/qqch na počest koho/čeho
  8. d'honneur čestnýgarçon d'honneurmládenec na svatbědame d'honneurdvorní dámacour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůrescalier d'honneurhlavní schodiště
  9. faire honneur à qqn dělat čest, prokázat čest komufaire honneur à qqchrespektovat co, dostát čemu
  10. votre honneur Vaše Ctihodnosti titul soudce a vysoce postavených osob v anglosaských zemích

Vyskytuje se v

bras: bras d'honneurneslušné gesto

demoiselle: demoiselle d'honneurdvorní dáma, družička na svatbě

garçon: garçons d'honneurmládenci na svatbě

légion: Légion d'honneurČestná legie francouzský řád za zásluhy

chevalier: chevalier de la Légion d'honneurrytíř Čestné legie

cour: cour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)

fête: donner une fête en l'honneur de qqn(us)pořádat oslavu na čí počest

manquer: manquer à l'honneurjednat nečestně

vin: vin d'honneurmalá recepce

point: point d'honneurotázka cti

seigneur: À tout seigneur tout honneur.Komu čest, tomu čest. přísloví

čest: prokázat komu velkou čestfaire un grand honneur à qqn

čestný: čestné prohlášenídéclaration sur l'honneur

čestný: řád Čestné legieOrdre de la Légion d'honneur

dáma: dvorní dámadame d'honneur

kodex: přen. mravní kodexcode de l'honneur

kolo: čestné kolo okruh vítězetour d'honneur

občan: čestný občancitoyen d'honneur

oslava: na oslavu koho/čehopour fêter/célebrer qqn/qqch, na počest en l'honneur de qqn/qqch

pocta: k poctě kohoen l'honneur de qqn

pocta: se všemi poctamiavec tous les honneurs

slovo: dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)

závazek: dostát svým (písemným) závazkůmfaire honneur à sa signature

mít: S kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur de parler ?

čest: komu čest, tomu čestà tout seigneur tout honneur

čest: na mou čestsur mon honneur

čest: S kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur ?

čestný: Čestné slovo!(Ma) parole (d'honneur) !

dát: dát komu (čestné) slovodonner sa parole d'honneur à qqn

otázka: To je otázka cti/peněz/času.C'est une question d'honneur/d'argent/de temps.

pocta: To je pro něho příliš velká pocta. nezasluhuje jiC'est lui faire trop d'honneur.

počestnost: ve vší počestnostien tout bien tout honneur