Hlavní obsah

honneur [ɔnœʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. čest, čestnost
  2. point d'honneur věc cti
  3. parole d'honneur čestné slovo slib, odpřisáhnutí
  4. zast.počestnost ženy
  5. čest projev, pocta
  6. en honneur v úctě, ctěn, vážen
  7. en l'honneur de qqn/qqch na počest koho/čeho
  8. d'honneur čestnýgarçon d'honneurmládenec na svatbědame d'honneurdvorní dámacour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůrescalier d'honneurhlavní schodiště
  9. faire honneur à qqn dělat čest, prokázat čest komufaire honneur à qqchrespektovat co, dostát čemu
  10. votre honneur Vaše Ctihodnosti titul soudce a vysoce postavených osob v anglosaských zemích

Vyskytuje se v

demoiselle: demoiselle d'honneurdvorní dáma, družička na svatbě

garçon: garçons d'honneurmládenci na svatbě

honneur: point d'honneurvěc cti

légion: Légion d'honneurČestná legie francouzský řád za zásluhy

chevalier: chevalier de la Légion d'honneurrytíř Čestné legie

cour: cour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)

fête: donner une fête en l'honneur de qqn(us)pořádat oslavu na čí počest

manquer: manquer à l'honneurjednat nečestně

vin: vin d'honneurmalá recepce

point: point d'honneurotázka cti

seigneur: À tout seigneur tout honneur.Komu čest, tomu čest. přísloví

čest: faire un grand honneur à qqnprokázat komu velkou čest

čestný: déclaration sur l'honneurčestné prohlášení

dáma: dame d'honneurdvorní dáma

kodex: code de l'honneurpřen. mravní kodex

kolo: tour d'honneurčestné kolo okruh vítěze

občan: citoyen d'honneurčestný občan

oslava: pour fêter/célebrer qqn/qqch, na počest en l'honneur de qqn/qqchna oslavu koho/čeho

pocta: en l'honneur de qqnk poctě koho

slovo: donner sa parole (d'honneur)dát (čestné) slovo

závazek: faire honneur à sa signaturedostát svým (písemným) závazkům

mít: À qui ai-je l'honneur de parler ?S kým mám tu čest?

dát: donner sa parole d'honneur à qqndát komu (čestné) slovo

otázka: C'est une question d'honneur/d'argent/de temps.To je otázka cti/peněz/času.

počestnost: en tout bien tout honneurve vší počestnosti

bras: bras d'honneurneslušné gesto