Hlavní obsah

point [pwε̃]

Podstatné jméno mužské

 1. bod, místopoint de repèreorientační bodpoint d'appuiopěrný bod, opěrné stanoviště
 2. point chaud ohnisko válkypoint chaud přen. středisko napětí
 3. les points cardinaux světové strany
 4. point mort mrtvý bod stroje, neutrál řazení v autěpoint mort přen. mrtvý bodpoint fixemotorová zkouška před vzlétnutím
 5. au point ostrý, seřízený mikroskop ap.
 6. à point (nommé) v pravý okamžik
 7. sur le point de +inf. právě
 8. à point v žádoucím stavu, (tak) akorátun steak à pointstředně propečený steak, steak medium
 9. mal en point ve špatném stavuêtre mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně
 10. en bon point na dobré cestě
 11. le point du jour rozbřesk, úsvit, svítání
 12. tečka ve větěpoint d'exclamationvykřičník !point d'interrogationotazník ?point de suspensiontři tečky ..point-virgulestředník
 13. desetinná čárka
 14. hud.tečka u noty
 15. bod diskuze, textu ap., otázka, věcpoint d'honneurotázka cti
 16. sur ce point v této věci, v tomto bodě, v tomto ohledu
 17. de point en point do (posledního) puntíku, přesně

Podstatné jméno mužské

 1. C'est sérieux à ce point-là ?Je to až tak vážné?au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovanějusqu'à un certain pointdo určité míry

Příslovce

 1. zast., kniž.nikoliv, (vůbec) ne
 2. kniž. point du toutvůbec nepeu ou pointmálo nebo vůbec ne

Vyskytuje se v

final: point finaltečka za větou

honneur: point d'honneurvěc cti

impact: point d'impactbod dopadu

interrogation: point d'interrogationotazník

mire: point de mirecílový bod, přen. střed zájmu

nommé: à point nomméurčený, stanovený

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

orgue: point d'orguefermata, koruna prodloužení tónu bez přesného výměru, znaménko pro toto prodloužení

piqûre: (point de) piqûreprošití, prošívání

point: point chaudohnisko války, přen. středisko napětí

pointe: en pointešpičatý, zašpičatělý, zahrocený

repère: point de repèreorientační bod i přen.

tel: à tel pointdo té míry, tak (moc)

cardinal: les points cardinauxsvětové strany

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

chaînette: point de chaînetteřetízkový steh

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

collatéral: geogr. points collatérauxvedlejší světové strany

congélation: point de congélationbod mrazu

culminant: point culminantnejvyšší bod pohoří ap.

diamant: archit. pointes de diamantdiamantová bosáž

exclamation: point d'exclamationvykřičník

faible: point faibleslabá stránka

fait: point de faitskutková otázka

fusion: point de fusionbod tání

intersection: point d'intersectionprůsečík

jonction: point de jonctionstyčný bod

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

matériel: mat., tech. point matérielhmotný bod

mise: mise au pointseřízení, zaostření

monter: monter sur les pointesstoupnout si na špičky

appui: point d'appuiopěrný bod

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

prendre: prendre qqn par son point faiblevyužít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunu

ralliement: point de ralliementshromaždiště

rosée: point de roséerosný bod

section: mat. point de sectionprůsečík

stylo: stylo (à pointe) feutrefix

suspension: points de suspensiontři tečky interpunkční znaménko

suture: point de suturesteh

tailler: tailler qqch en pointezašpičatit co

terminer: se terminer en pointevybíhat do špičky

tricot: point de tricotpletací vzor

virgule: point-virgulestředník rozdělovací znaménko

vue: point de vueúhel pohledu

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

bod: point d'ébullition/de congélationbod varu/mrazu

čelo: être à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqchbýt v čele čeho

dopad: point d'impactbod dopadu

hodně: cuit à pointhodně propečený steak ap.

hraniční: point frontièrehraniční přechod

chodit: marcher sur la pointe des piedschodit po špičkách

jehla: pointe de lecture d'une platinejehla gramofonu

kruhový: rond-point kruhový objezd

maximální: vitesse de pointemaximální rychlost vozidla

míra: dans une certaine mesure, jusqu'à un certain pointdo určité míry

mráz: point de congélationfyz. bod mrazu

nehoda: point noirúsek častých nehod

pletací: point de tricotpletací vzor

postavit se: se hausser sur la pointe des piedspostavit se na špičky

slabý: point faiblehovor. slabá stránka

stanovisko: se placer à un certain point de vuezaujmout určité stanovisko

steh: point de croixkřížkový steh

strana: points cardinauxsvětové strany

styčný: point de jonctionstyčný bod

špička: tailler en pointeořezat do špičky

špičkový: techniques de pointešpičkové technologie

tání: point de fusionbod tání

tečka: points de suspensiontři tečky

trojúhelníkový: tiers-point trojúhelníkový pilník

určitý: jusqu'à un certain point, dans une certaine mesuredo určité míry

var: point d'ébullitionfyz. bod varu

vhod: convenir à qqn, tomber à pointpřijít vhod komu

výměna: échange d'opinions, échange de points de vuevýměna názorů

vyřadit: débrayer, mettre au point mortmotor. vyřadit rychlost

hledisko: du point de vue de qqchz hlediska čeho

objezd: rond-point , sens giratoirekruhový objezd

výchozí: point de départvýchozí bod

bát se: Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.

citlivý: toucher qqn en un point vulnérabledotknout se koho na citlivém místě

dočkat se: Tout vient à point à qui sait attendre.Dočkej času jako husa klasu.

hospoda: Point d'argent, point de Suisse.Bez peněz do hospody nelez.

nálada: être en goguette, avoir une pointe, avoir un verre dans le nez, avoir le vin gaibýt v náladě

ocitnout se: arriver au point mortoctnout se na mrtvém bodě

otupovat: émousser la pointe des parolesotupovat ostří slov

pěst: avoir de la poignevládnout železnou pěstí

plocha: supprimer les points de frictionodstranit třecí plochy

pól: être du point de vue opposéstát na opačném pólu

puntík: de point en pointdo posledního puntíku

strčit: rendre des points à qqnstrčit koho do kapsy

šlechtit: Il n'est point de sot métier.Práce šlechtí člověka.

vládnout: régner avec/d'une poigne de fervládnout tvrdou/železnou rukou