Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) dans, à, enjít do divadlaaller au théâtrevzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête
  2. (k nějakému cíli) dans, en, pourjet do Franciealler en Francevlak do Prahytrain m pour Praguesport. skok do dálkysaut m en longueurzhrub. poslat koho do prdeleenvoyer qqn se faire foutrelézt komu do prdelelécher le cul à qqnrůst do krásycroître en beauté
  3. (až po) jusqu'à, dans, avantod rána do večeradu matin (jusqu')au soirdo jisté mírydans une certaine mesuredo roka a do dnedans un an et un jour
  4. (vyjadřuje plnou míru) à, jusqu'à
  5. (vyjadřuje účel) à, pour
  6. (vyjadřuje zřetel) quant à
  7. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem) dans, en, à

Vyskytuje se v

balení: emboîtage balení do krabic

balit: empaqueterbalit do balíku

bída: plonger qqn dans la misèreuvrhnout koho do bídy

bláto: s'empêtrer dans la bouezapadnout do bláta

dát: se taper un bon repasdát si do nosu

dělení: groupement dělení do skupin

diamant: monter un diamant sur une baguezasadit diamant do prstenu

divadlo: aller au théâtrejít do divadla

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

dodávka: livraison à domiciledodávka do domu

dohnat: pousser qqch à l'extrêmedohnat co do krajnosti

dotáhnout: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

dovést: mener une œuvre à termedovést dílo do konce

gala: se mettre sur son trente et unexpr. hodit se do gala

hlava: se mettre qqch dans la/en têtevzít si co do hlavy

hloubka: en profondeurdo hloubky

chládek: mettre qqn au fraisdát koho do chládku do vězení

chod: mettre en routeuvést do chodu

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

chytit: prendre au piège, piégerchytit do pasti

jistý: dans une certaine mesuredo jisté míry

karanténa: mettre qqn en quarantainedát koho do karantény

konec: mener une œuvre à termedovést dílo do konce

kopat: botterkopat do míče

kopnout: botter en touchekopnout míč do autu

koš: jeter qqch à la poubellevyhodit co do koše i přen.

koupel: bain moussantpěna do koupele

krajnost: pousser qqch à l'extrêmedohnat co do krajnosti

kruh: s'asseoir en rondposadit se do kruhu

láhev: mise en bouteillesstáčení do lahví

let: vols spatiauxlety do vesmíru

linie: monter en (première) lignejít do první linie

lístek: billet de théâtrelístek do divadla

mdloba: s'évanouir, tomber en défaillance/syncopeupadnout do mdlob

meditace: se plonger dans la méditationponořit se do meditace

město: en villeve městě, do města

míra: dans une certaine mesure, jusqu'à un certain pointdo určité míry

mozek: hémorragie cérébralemed. krvácení do mozku

muž: se faire hacherpadnout do posledního muže

nahý: se mettre nuvysvléknout se do naha

nastoupit: monter en lignenastoupit do čela/první linie

neznámo: pas dans l'inconnukrok do neznáma

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

oběh: mettre en circulationdát do oběhu

objednávka: livrer une commande à domiciledodat objednávku do bytu

opéct: rissoleropéct do zlatova

opětný: remise en marcheopětné uvedení do chodu o stroji ap.

opozice: passer à l'oppositionpřejít do opozice

opřít se: s'atteler à la tâcheopřít se do toho

osidlo: tomber dans un piègepadnout do osidel

padnout: se faire hacherpadnout do posledního muže

paráda: être sur son trente-et-unhodit se do parády

past: mettre l'appât à un piègedát návnadu do pasti

plán: projets d'avenirplány do budoucna

podrobnost: sans entrer dans le détailbez zabíhání do podrobností

pohotovost: mettre qqn en gardeuvést koho do pohotovosti

pohyb: mettre qqch en mouvementuvést co do pohybu

posadit se: se placer au premier rangposadit se do první řady

postavit se: s'alignerpostavit se do řady

povětří: faire sauter qqchvyhodit co do povětří

povolat: appeler qqn aux armespovolat do zbraně koho

práce: se mettre au travaildát se do práce

prášek: levure , poudre à levergastr. prášek do pečiva, kypřicí prášek

prázdno: regarder dans le videhledět do prázdna

prdel: Merde !Do prdele!

prodej: mettre qqch en ventedát co do prodeje

protahovat: éterniser qqch, prolonger qqch à l'infiniprotahovat co do nekonečna

provoz: mettre en marche/serviceuvést do provozu

přejít: passer à l'oppositionpřejít do opozice

přestoupit: changer de trainpřestoupit do jiného vlaku

přidat: presser/allonger le paspřidat do kroku

přihláška: inscription à un concourspřihláška do konkurzu

původní: remise en étatuvedení do původní stavu

pytel: ensacher qqch, mettre qqch en sacdávat co do pytle

ráno: du matin au soirod rána do večera

razítko: donner un coup de tampon sur un passeportdát razítko do (cestovního) pasu

rodina: entrer dans une famillepřiženit/přivdat se do rodiny

rozpaky: mettre/plonger qqn dans l'embarrasuvést koho do rozpaků

ruka: lettre en main(s) propre(s)dopis do vlastních rukou

rypák: se faire casser la gueuledostat do rypáku

řád: entrer en religion/dans les ordresvstoupit do řádu

říznout: piquer au vifříznout do živého

sbalit: pelotonnersbalit do klubíčka