Hlavní obsah

pohyb

Vyskytuje se v

dostředivý: fyz. dostředivý pohybmouvement centripète

plynulý: plynulý pohybmouvement continu

zemský: pohyby zemské kůrymouvements de l'écorce terrestre

zrychlený: fyz. rovnoměrně zrychlený pohybmouvement uniformément accéléré

concentrique: dostředivý pohybmouvement concentrique

diurne: denní pohyb tělesaastron. mouvement diurne

pohyb: uvést co do pohybumettre qqch en mouvement