Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu, knihy ap.) bout m, extrémité f, terme mna konci uliceau bout de la ruena konci vesniceà la sortie du village
  2. (skončení) fin f, bout m, terme mna/ke konci měsíceà/vers la fin du moisnechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la finchýlit se ke koncitirer à sa fin
  3. (zakončení) fin f, aboutissement mdovést dílo do koncemener une œuvre à terme
  4. (smrt) fin f

Vyskytuje se v

blížit se: blížit se ke koncitoucher à sa fin

citace: konec citacefin de citation

dotáhnout: dotáhnout co (až) do koncepousser qqch jusqu'au bout

dovést: dovést dílo do koncemener une œuvre à terme

síla: být u konce se silamiêtre sur les dents

svět: konec světafin du monde

vyučování: konec vyučovánísortie des élèves

koncem: koncem zářífin septembre

koncem: koncem týdneen fin de semaine

na: Jděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

na: dojít na konec světaarriver au bout du monde

na: na začátku/konciau début/à la fin

dovést: dovést co do zdárného koncemener qqch à bonne fin

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

popadnout: popadnout co za pravý konecsaisir qqch par le bon bout

svět: To je konec světa je to daleko.C'est le bout du monde.

u: být u konce s dechemêtre à bout de souffle

udělat: udělat čemu konecmettre fin à qqch

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch

začátek: od začátku až do koncedu commencement à la fin, depuis le début jusqu'à la fin

bout: au bout de qqchna konci čeho

bout: jusqu'au boutzcela, úplně, až do konce

début: du début à la finod začátku do konce

extrémité: à l'extrémiténa konci

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mettre: mettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu

pousser: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

queue: commencer par la queuezačít od konce

sortie: sortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy

table: le bas bout de la tablekonec stolu proti čestnému místu

toucher: toucher à sa finchýlit se ke konci

tout: après toutostatně, konec konců

approcher: La fin approche.Konec se blíží.

carotte: hovor. Les carottes sont cuites.(Už) je to hotovo., To je konec.

gauche: au fond à gauchena konci doleva

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

sortir: au sortir de l'hiverna konci zimy

analyse: en dernière analysepo důkladném zvážení, konec konců

après: après toutpo tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzato

bien: Tout est bien qui finit bien.Konec dobrý, všechno dobré.

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

court: couper court à qqchudělat (rázný) konec čemu, rychle ukončit co

culbute: au bout du fossé, la culbutevšechno má svůj konec o riskantním podniku

distance: tenir la distancezvládnout to až do konce

finir: Tout est bien qui finit bien.Konec dobrý, všechno dobré., Konec vše napraví.

haricot: hovor. C'est la fin des haricots.To je konec., Je po všem.

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

monde: C'est le bout du monde.To je konec světa je to daleko.

nerf: être à bout de nerfsbýt s nervy u konce

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu