Hlavní obsah

svět

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přirozený systém) monde mmistr světachampion m du mondepřivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde, donner le jour à un enfantkonec světafin f du mondesedm divů světales sept merveilles du mondetřetí světtiers-monde mna celém světědans le monde entier
  2. (planeta Země) monde mcesta kolem světatour m du mondeopustit tento světquitter ce monde
  3. (kontinent) monde mNový svět AmerikaNouveau Monde
  4. (cizí kraje) monde m
  5. (lidstvo) monde m

Vyskytuje se v

celý: monde entiercelý svět

cesta: tour du mondecesta kolem světa

dítě: mettre un enfant au mondepřivést dítě na svět porodit

div: les Sept Merveilles du mondesedm divů světa

kolem: tour du mondecesta kolem světa

mapa: carte du mondemapa světa

mistr: champion du mondemistr světa

na: venir au mondepřijít na svět

onen: envoyer qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

potopa: bibl. Délugepotopa světa

pozemský: ce bas mondepozemský svět vezdejší

rozšíření: mondialisation rozšíření po celém světě

třetí: Tiers(-)Mondetřetí svět

bubnovat: battre la grosse caissebubnovat co do světa

co: Depuis que le monde est monde.Co svět světem stojí.

dívat se: voir tout en rosedívat se na svět růžovými brýlemi

loučit se: quitter le mondeloučit se se světem

moudrost: Il se croit le sage.Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).

nevděk: La fête passée, adieu le saint.Nevděk světem vládne.

obletět: La nouvelle a fait le tour du monde entier.Zpráva obletěla celý svět.

opustit: quitter ce monde, partir de ce mondeopustit tento svět

poslat: envoyer qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

předělat: On ne refait pas le monde.Svět nepředěláš.

přivést: donner le jour à un enfant, mettre un enfant au mondepřivést na svět dítě

spatřit: voir le jour, venir au jourspatřit světlo světa

vykřičet: crier qqch au mondevykřičet co do světa

vytroubit: crier qqch sur les toitsvytroubit co do světa

zbořit se: Ce ne sera pas la fin du monde.Svět se nezboří.

champion: champion du mondemistr světa

création: depuis la création du monde(už) od stvoření světa

ici: d'ici-basvezdejší, pozemský, z tohoto světa

monde: le tiers-mondetřetí svět

mourir: faire mourir qqnpřivodit čí smrt, sprovodit koho ze světa

naissance: donner naissance à qqnpřivést na svět koho

phénoménal: monde phénoménalsvět jevů

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

toit: toit du mondestřecha světa Pamír

bosse: hovor. rouler sa bossepotloukat se světem

clos: vivre en vase closžít v odloučení od světa

envoyer: envoyer qqn dans l'autre monde, fam. envoyer qqn ad patresposlat koho na onen svět

expédier: expédier qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

goût: faire passer à qqn le goût du painsprovodit koho ze světa, poslat koho na onen svět

refaire: refaire le mondepředělat svět

renversé: C'est le monde renversé.To je svět naruby.

tabac: faire un tabacudělat díru do světa, být trhák

venir: venir au mondepřijít na svět, narodit se

voir: voir du paysvidět kus světa

svět: champion du mondemistr světa