Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) compagnie f
  2. (lidí se stejnou aktivitou, zájmem) société f, corps m(divadelní ap.) troupe f
  3. (instituce, podnik) société f, compagnie f, maison fakciová společnost a.s.société anonyme S.A.soukromá/státní společnostsociété privée/nationalespolečnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.komanditní společnostsociété en commanditekapitálová společnostsociété de capitauxpojišťovací společnostsociété d'assurance
  4. (souhrn lidských vztahů) société fbeztřídní společnostsociété sans classesprvobytně pospolná/feudální společnostsociété primitive/féodalekonzumní společnostsociété de consommation
  5. (vyšší společenské vrstvy) monde m, société flepší společnostbeau mondežena z vysoké společnostifemme f du monde
  6. (společenská zábava) monde m, société f, fréquentation f
  7. (společenský styk) compagnie f, société fv čí společnostien/dans la société de qqndělat společnost komutenir compagnie à qqn

Vyskytuje se v

akciový: akciová společnostsociété anonyme

dceřiný: ekon. dceřiná společnostfiliale

kapitálový: ekon. kapitálová společnostsociété de capitaux

konzumní: sociol. konzumní společnostsociété de consommation

omezený: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

pojišťovací: pojišťovací společnostsociété d'assurance

přeměna: hospodářské přeměny společnostichangements /mutations économiques

ručení: společnost s ručením omezenýmsociété à responsabilité limitée S. A. R. L.

různorodý: velmi různorodá společnostsociété très mêlée

sídlo: sídlo společnosti/firmysiège social

správa: správa společnostiadministration d'une société

ukazovat se: ukazovat se ve společnostise produire dans le monde

vývoj: vývoj společnostiévolution de la société

zápis: zápis společnosti do obchodního rejstříkuimmatriculation d'une société au registre du commerce

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

action: société par actionsakciová společnost

beau: beau mondevznešená společnost

charter: compagnie de charterscharterová společnost

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

entrée: entrée dans une sociétévstup do společnosti

intrusion: faire intrusion dans une sociétévetřít se do společnosti

limité: société à responsabilité limitéespolečnost s ručením omezeným

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

mêlé: société très mêléevelmi různorodá společnost

monde: beau mondelepší společnost

navigation: compagnie de navigationplavební společnost

participation: société en participationtichá společnost

responsabilité: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným S.R.O.

siège: siège socialsídlo (obchodní) společnosti

social: vie socialespolečenský život, život ve společnosti

société: société privée/nationalesoukromá/státní společnost

société: société par actions/anonymeakciová společnost

société: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

société: société en commanditekomanditní společnost

tenir: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

usage: avoir l'usage du mondeumět se chovat ve společnosti

absorber: Une entreprise qui en a absorbé une autre.Společnost, která pohltila jinou.

création: création d'une sociétézaložení společnosti

compagnie: être en galante compagniebýt v příjemné (dámské) společnosti

compagnie: fausser compagnie à qqnzmizet komu, ztratit se, vytratit se z čí společnosti

compagnie: tenir compagnie à qqndělat společnost komu