Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) compagnie f
  2. (lidí se stejnou aktivitou, zájmem) société f, corps m(divadelní ap.) troupe f
  3. (instituce, podnik) société f, compagnie f, maison fakciová společnost a.s.société anonyme S.A.soukromá/státní společnostsociété privée/nationalespolečnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.komanditní společnostsociété en commanditekapitálová společnostsociété de capitauxpojišťovací společnostsociété d'assurance
  4. (souhrn lidských vztahů) société fbeztřídní společnostsociété sans classesprvobytně pospolná/feudální společnostsociété primitive/féodalekonzumní společnostsociété de consommation
  5. (vyšší společenské vrstvy) monde m, société flepší společnostbeau mondežena z vysoké společnostifemme f du monde
  6. (společenská zábava) monde m, société f, fréquentation f
  7. (společenský styk) compagnie f, société fv čí společnostien/dans la société de qqndělat společnost komutenir compagnie à qqn

Vyskytuje se v

akciový: akciová společnostsociété anonyme

dceřiný: ekon. dceřiná společnostfiliale

kapitálový: ekon. kapitálová společnostsociété de capitaux

konzumní: sociol. konzumní společnostsociété de consommation

omezený: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

pojišťovací: pojišťovací společnostsociété d'assurance

přeměna: hospodářské přeměny společnostichangements /mutations économiques

ručení: společnost s ručením omezenýmsociété à responsabilité limitée S. A. R. L.

různorodý: velmi různorodá společnostsociété très mêlée

sídlo: sídlo společnosti/firmysiège social

správa: správa společnostiadministration d'une société

ukazovat se: ukazovat se ve společnostise produire dans le monde

vývoj: vývoj společnostiévolution de la société

zápis: zápis společnosti do obchodního rejstříkuimmatriculation d'une société au registre du commerce

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

action: akciová společnostsociété par actions

beau: vznešená společnostbeau monde

charter: charterová společnostcompagnie de charters

débuter: být uveden do společnostidébuter dans le monde

entrée: vstup do společnostientrée dans une société

intrusion: vetřít se do společnostifaire intrusion dans une société

limité: společnost s ručením omezenýmsociété à responsabilité limitée

lucratif: nezisková společnostpráv. association à but non lucratif

mêlé: velmi různorodá společnostsociété très mêlée

monde: lepší společnostbeau monde

navigation: plavební společnostcompagnie de navigation

participation: tichá společnostsociété en participation

responsabilité: společnost s ručením omezeným S.R.O.société à responsabilité limitée S. A. R. L.

siège: sídlo (obchodní) společnostisiège social

social: společenský život, život ve společnostivie sociale

société: soukromá/státní společnostsociété privée/nationale

tenir: dělat společnost komutenir compagnie à qqn

usage: umět se chovat ve společnostiavoir l'usage du monde

absorber: Společnost, která pohltila jinou.Une entreprise qui en a absorbé une autre.

création: založení společnosticréation d'une société

compagnie: být v příjemné (dámské) společnostiêtre en galante compagnie

společnost: akciová společnost a.s.société anonyme S.A.