Hlavní obsah

limité [limite]

Vyskytuje se v

limiter: se limiteromezit se, uskromnit se

âge: limite d'âgevěková hranice

responsabilité: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným S.R.O.

rupture: tech. limite de rupturemez pevnosti

société: société à responsabilité limitée S. A. R. L.společnost s ručením omezeným s.r.o.

limite: cas limitekrajní případ

limite: à la limitev krajním případě

limite: sans limitesneomezený, bezmezný, bez mezí

dégât: limiter les dégâtszabránit nejhoršímu

dodržet: dodržet termín dokončení ap.respecter la date limite

hranice: věková hranicelimite d'âge

hranice: na hranici únosnostià la limite du tolérable

krajní: v krajním případěà la limite/rigueur

mez: v mezích možnostídans les limites du possible

mezní: let. mezní rychlostvitesse limite

odtud: přen. odtud (až) potuden toutes choses il y a une limite

omezený: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

případ: v krajním případěà la limite

ručení: společnost s ručením omezenýmsociété à responsabilité limitée S. A. R. L.

společnost: společnost s ručením omezeným s.r.o.société à responsabilité limitée S.A.R.L.

únosnost: na hranici únosnostià la limite du tolérable

věkový: věková hranicelimite d'âge

výkonnost: omezená výkonnostcapacité limitée de rendement

konečný: konečná lhůtadélai ultime, date limite

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Il y a une limite à tout.

zadní: nejzazší termíndate limite

potud: Všeho je odtud potud.En toutes choses il y a une limite.