Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev, příklad) cas m, occasion fkniž. occurrence fve většině případůdans la majorité des castypický případcas m typev takovém případěen pareil casneobvyklý případcas m singulier
  2. (věc, záležitost) cause f, affaire f
  3. (výskyt) cas m, occurrence f
  4. (událost) événement m
  5. (možnost) cas m, éventualité fv krajním případěà la limitev nejhorším případěà la rigueurv nejlepším případědans le meilleur des casv případě nutnostien cas d'urgencev žádném případěen aucun cas

Vyskytuje se v

jednotlivý: jednotlivý případcas individuel

krajní: v krajním případěà la limite/rigueur

mnoho: v mnoha případechdans de nombreux cas

možný: možný případéventualité

po: po případěrespectivement, le cas échéant, éventuellement

tajemství: případ obestřený rouškou tajemstvíaffaire entourée de mystère

typický: typický případcas type

většina: ve většině případůdans la majorité des cas

vzácný: vzácný případcas rare

záhadný: záhadný případ věc obestřená rouškou tajemstvíaffaire entourée de mystère

každý: pro každý případà tout hasard

oba, obě: v obou případechdans les deux cas

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyà toutes fins utiles

žádný: v žádném případěen aucun cas

cas: v každém případěen tout cas

empêchement: v případě nepřítomnosti nebo zaneprázdněníen cas d'absence ou d'empêchement

espèce: v daném případěen l'espèce

façon: v každém případě za jakýchkoli okolnostíde toute façon

fin: pro všechny případyà toutes fins utiles

généralité: ve velké většině případůdans la généralité des cas

individuel: jednotlivý/zvláštní případcas individuel

pareil: v takovém případěen pareil cas

singulier: neobvyklý případcas singulier

social: sociální případcas social

tout: v každém případěen tout cas

urgence: v případě nutnostien cas d'urgence

appliquer: Pravidlo platí pro následující případy.La règle s'applique aux cas suivants.

aucun: v žádném případěen aucun cas

conseiller: Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.

limite: krajní případcas limite

: v případě, že by přišel, v případě, kdyby přišelau cas où il viendrait

part: zvláštní případcas à part

plupart: ve většině případůdans la plupart des cas

cause: ať je tomu jakkoli, v každém případěen tout état de cause

négatif: pokud ne, v případě, že ne, v záporném případědans la négative

případ: ve většině případůdans la majorité des cas