Hlavní obsah

příklad

Vyskytuje se v

k, ke, ku: ku příkladupar exemple

na: na příkladpar exemple

následování: příklad hodný následováníexemple à suivre

řídit se: řídit se čím příklademsuivre l'exemple de qqn

zadání: zadání příkladu početníhoénoncé d'un problème

prošlapat: prošlapat cestu a jít příklademtracer le chemin pour donner exemple

école: cas d'écoleučebnicový příklad

exemplatif: à titre exemplatifjako příklad

exemple: exemple à fuirodstrašující příklad

exemple: exemple à suivrenásledováníhodný příklad

citer: citer un exempleuvést příklad

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

exemple: à l'exemple de qqnpo(dle) příkladu koho

graine: en prendre de la grainevzít si z toho příklad