Hlavní obsah

příklad

Vyskytuje se v

k, ke, ku: ku příkladupar exemple

na: na příkladpar exemple

následování: příklad hodný následováníexemple à suivre

řídit se: řídit se čím příklademsuivre l'exemple de qqn

zadání: zadání příkladu početníhoénoncé d'un problème

prošlapat: prošlapat cestu a jít příklademtracer le chemin pour donner exemple

école: učebnicový příkladcas d'école

exemplatif: jako příkladà titre exemplatif

exemple: odstrašující příkladexemple à fuir

citer: uvést příkladciter un exemple

suivre: Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.On le verra dans l'exemple qui suit.

graine: vzít si z toho příkladen prendre de la graine