Hlavní obsah

suivre [sɥivʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch sledovat podezřelého, televizi, projev ap., následovat koho/co, jít za kým/čímSuivez cette voiture !Jeďte za tím vozidlem!
  2. qqn pronásledovat, honit kohosuivre qqn à la pistestopovat koho
  3. následovat v nějakém pořadíOn le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.le jour qui suivitnásledující den
  4. qqch jít, chodit, jet kudy, podél čeho řeky ap.suivre un cheminjít cestou
  5. suivre son cours mít normální/obvyklý průběh, probíhat
  6. navštěvovat, choditsuivre un courschodit na přednášky, navštěvovat kurs
  7. à suivre pokračování příště
  8. suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek
  9. qqch řídit se čím příkladem ap.suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění
  10. sledovat, dávat pozor věnovat pozornostsuivre le fil de la conversationsledovat tok konverzaceCet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

Vyskytuje se v

suivre: mít normální/obvyklý průběh, probíhatsuivre son cours

bée: Jsem z toho celý paf.J'en suis bouche bée.

connaissance: Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obratJe suis heureux de faire votre connaissance.

cours: probíhat normálněsuivre son cours

éternel: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

exemple: následováníhodný příkladexemple à suivre

marche: postupmarche à suivre

suivant: Další! prosím(Au) suivant !

y: Pro nikoho nejsem doma.Je n'y suis (chez moi) pour personne.

accord: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

campo: Udělal jsem si volno.Je me suis donné campo.

convertir: Souhlasím s ním, přesvědčil mě.Je suis de son avis, il m'a converti.

demeurant (au): Mě se to ostatně netýká.Au demeurant, je ne suis pas concerné.

dévorer: Žerou mě komáři.Je suis dévoré par les moustiques.

disposition: Jsem vám plně k dispozici.Je suis à votre entière disposition.

libre: Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.Je suis libre ce soir.

nul: Jako domácí kutil jsem úplně levý.Pour le bricolage, je suis nul.

obligé: Jsem vám velmi zavázán.Je vous suis bien obligé.

occupé: Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.Je suis occupé.

: Z toho plyne, že...D'où il suit que...

penser: Myslím, tedy jsem.Je pense, donc je suis.

pour: Jsem pro.Je suis pour.

ravi: Velmi mě těší, že vás poznávám.(Je suis) Ravi de faire votre connaissance.

battu: ubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.suivre les sentiers battus

candidat: To mě neláká!Je ne suis pas candidat !

confus: Lituji., Je mi to líto.Je suis confus.

donc: Myslím, tedy jsem.Je pense, donc je suis.

fil: sledovat tok svých myšleneksuivre le fil de ses idées

jour: Časy se mění, co bylo, není.Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.

mouvement: jít s proudemsuivre le mouvement

tombe: brzy odejít za kýmsuivre qqn dans la tombe

trace: jít/kráčet stopách/šlépějích kohosuivre/marcher sur les traces de qqn

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

: Já jsem...Je suis...

následování: příklad hodný následováníexemple à suivre

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

pokračování: pokračování příštěà suivre

pozor: dávat pozor ve školesuivre e maître/le professeur

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

předloha: držet se předlohysuivre son modèle

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

příště: pokračování příštěà suivre

řídit se: řídit se čím příklademsuivre l'exemple de qqn

sledovat: sledovat stopu kohopister qqn, suivre la trace de qqn

stopa: jít po čí stopěsuivre qqn à la trace

tady: Nebudu tady věčně.Je ne suis pas éternel.

tempo: držet tempo pelotonu, i přen.suivre le train

věčně: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

způsob: probíhat obvyklým způsobemsuivre son cours

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

dieta: držet dietufaire un/suivre un/être au régime

dojít: Došel mi benzín.Je suis tombé en panne d'essence.

e-mail: poslat/přeposlat komu e-mailenvoyer/faire suivre un e-mail à qqn

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

jistý: Jsem si tím jist.J'en suis sûr.

jít: Pojďte se mnou.Suivez-moi.

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

líto: Je mi líto koho/čeho.Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqn

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

mrzet: To mě mrzí.J'en suis désolé.

nachlazený: Jsem pěkně nachlazený.Je suis bien enrhumé.

napálit: Nechal jsem se napálit.Je me suis fait avoir.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nesouhlasit: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

po: jít po značkáchsuivre les flèches

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

pospíchat: Promiňte, pospíchám.Excusez-moi, je suis pressé.

poznat: Rád jsem vás poznal.Je suis content de vous connaître.

pracovně: Jsem zde pracovně.Je suis ici pour affaires.

rád: Rád vás poznávám.Je suis content de faire votre connaissance.

smutno: Je mi smutno.Je suis triste.

souhlasit: Souhlasím.(Je suis) D'accord.

spěchat: Spěchám.Je suis pressé.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo.Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.

vidět: Velmi rád vás opět vidím.Je suis très heureux de vous revoir.

volno: Mám dnes večer volno.Je suis libre ce soir.

vysokoškolsky: vysokoškolsky vzdělanýdiplômé de l'enseignement supérieur, ayant (suivi) la formation supérieure

jelen: Jsem z toho jelen.J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.

muzikant: Já nic, já muzikant.Je n'y suis pour rien.

pejsek: chodit za kým jako pejseksuivre qqn comme un toutou

potěšení: Bylo mi potěšením.Je suis content d'avoir fait votre connaissance.

proud: jít s proudem přen.suivre le mouvement

španělský: To je pro mě španělská vesnice.C'est de l'hébreu/du chinois pour moi, Je suis béotien en la matière.

vyšlapaný: chodit vyšlapanými cestamisuivre les sentiers battus