Hlavní obsah

cours [kuʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. (vodní) tok, proudcours supérieur d'un fleuvehorní tok řekydescendre le cours du fleuveplout po proudu řeky
 2. cours d'eau vodní tokcours d'eau navigables/flottablessplavné vodní toky
 3. pohyb, dráha nebeských těles
 4. běh, průběh událostí, života ap.suivre son coursprobíhat normálněcours de l'histoireběh dějin
 5. au/en cours de qqch během, za, v průběhu čeho
 6. en cours (právě) probíhající
 7. oběh zboží ap.
 8. kurz finanční
 9. avoir cours být v oběhu
 10. kurz, přednáška, hodinacours de chimiehodina chemiecours particuliersoukromé hodinydonner un coursučit, vyučovatcours par correspondancedálkové studium, korespondenční kurscours du soirvečerní škola
 11. třída, stupeň základní školy ve Franciicours préparatoireprvní třídacours élémentairedruhá a třetí třídacours moyenčtvrtá a pátá třída
 12. přednášky tištěné, učebnicecours polycopiéskripta
 13. alej, promenáda, korzo

Vyskytuje se v

assises: (cour d')assisesporotní soud

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

cours: cours d'eauvodní tok

court: à court deqqch bez čeho

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

bouffon: bouffon de courdvorní šašek

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

courre: chasse à courreštvanice

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

intérieur: cour intérieurevnitřní dvůr

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

magasin: courir les magasinsběhat po obchodech, nakupovat

miracle: cour des Miracleszlodějská čtvrť

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

rattrapage: cours de rattrapagedoučovací kurs

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

risque: courir un risquevystavovat se nebezpečí

route: en cours de routeběhem cesty

soutien: cours de soutiendoučovací kurs

supérieur: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

arroser: arroser le poulet en cours de cuissonpodlévat kuře při pečení

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

argument: être à court d'argumentsnemít argumenty

běhat: courir les magasinsběhat po obchodech

běžný: compte courantběžný účet

burza: chute des cours en bourseprudký pokles kurzu na burze

děvče: courir les filleschodit za děvčaty

dvůr: vivre à la couržít u dvora

hřiště: cour de récréationškolní hřiště

chod: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

chodit: suivre un courschodit na přednášky

informovat: tenir qqn au courantinformovat koho průběžně

korespondenční: cours par correspondancekorespondenční kurs

krátký: court métrage krátký film

kurz: cours par correspondancekorespondenční kurs

měnový: cours des changesměnový kurz

měsíc: le cinq courantpátého tohoto měsíce

nakrátko: coupé à ras, coupé courtostříhaný nakrátko

naplno: courir à toutes jambesběžet naplno

normálně: suivre son coursprobíhat normálně obvyklým způsobem

normální: suivre son coursmít normální průběh

o: courir à qui mieux mieuxběžet s větrem o závod

obchod: courir les magasinsběhat po obchodech

obvyklý: le cours ordinaire des choses obvyklý chod věcí

pádit: courir au galoppádit tryskem

plán: programme à court termekrátkodobý plán

plavba: voyage au long courszámořská plavba

plout: descendre le cours d'un fleuveplout po proudu řeky

proběhnout: suivre son coursproběhnout normálně/obvyklým způsobem

během: en cours de routeběhem jízdy

čekat: Il fallait s'y attendre., C'était couru.To se dalo čekat.

devizový: cours du changedevizový kurs

elektrický: courant électriqueelektrický proud

intenzivní: cours intensif de qqchintenzivní kurz čeho

letět: Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.Musím letět.

blázinec: cour du roi Pétaudhotový blázinec

holub: Il vaut mieux tenir que courir.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

noha: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

pelášit: courir comme un lapinpelášit jako zajíc

peníze: être à court d'argent/sans argentnebýt při penězích/být bez peněz

povídat: Un bruit court...Povídá se...