Hlavní obsah

cours [kuʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. (vodní) tok, proudcours supérieur d'un fleuvehorní tok řekydescendre le cours du fleuveplout po proudu řeky
 2. cours d'eau vodní tokcours d'eau navigables/flottablessplavné vodní toky
 3. pohyb, dráha nebeských těles
 4. běh, průběh událostí, života ap.suivre son coursprobíhat normálněcours de l'histoireběh dějin
 5. au/en cours de qqch během, za, v průběhu čeho
 6. en cours (právě) probíhající
 7. oběh zboží ap.
 8. kurz finanční
 9. avoir cours být v oběhu
 10. kurz, přednáška, hodinacours de chimiehodina chemiecours particuliersoukromé hodinydonner un coursučit, vyučovatcours par correspondancedálkové studium, korespondenční kurscours du soirvečerní škola
 11. třída, stupeň základní školy ve Franciicours préparatoireprvní třídacours élémentairedruhá a třetí třídacours moyenčtvrtá a pátá třída
 12. přednášky tištěné, učebnicecours polycopiéskripta
 13. alej, promenáda, korzo

Vyskytuje se v

assises: (cour d')assisesporotní soud

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

cour: faire la courà qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

courant: courant d'airprůvan, proud vzduchu

courant: courant (électrique)(elektrický) proud, elektřina

courant: au courantinformovaný

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

court: à court deqqch bez čeho

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

bouffon: bouffon de courdvorní šašek

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

cour: cour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)

cour: div. côté courpravá strana jeviště

cour: vivre à la couržít u dvora

cour: noblesse de courdvorská šlechta

cour: cour d'assisesporotní soud, porota

courant: ekon. prix courantběžná cena

courre: chasse à courreštvanice

court: à court terme, à courte échéancekrátkodobý

court: faire courtbýt stručný

court: tourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jiného

court: tout court(zcela) krátce, (zcela) prostě

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

intérieur: cour intérieurevnitřní dvůr

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

magasin: courir les magasinsběhat po obchodech, nakupovat

miracle: cour des Miracleszlodějská čtvrť

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

rattrapage: cours de rattrapagedoučovací kurs

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

risque: courir un risquevystavovat se nebezpečí

route: en cours de routeběhem cesty

soutien: cours de soutiendoučovací kurs

supérieur: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

arroser: arroser le poulet en cours de cuissonpodlévat kuře při pečení

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

courant: le cinq courantpátého tohoto měsíce

courir: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí