Hlavní obsah

discours [diskuʀ]

Vyskytuje se v

direct: discours directpřímá řeč

indirect: ling. discours indirectnepřímá řeč

oblique: ling. discours obliquenepřímá řeč

ouragan: Son discours a déchaîné un ouragan.Jeho projev rozpoutal bouři.

dlouze: discourir sur/de qqchdlouze řečnit o čem

druh: catégories grammaticales, parties du discoursling. slovní druhy, druhy slov

nástupní: discours d'inaugurationnástupní řeč

nepřímý: discours/style indirectling. nepřímá řeč

projev: discours solennelslavnostní projev

pronést: prononcer un discourspronést řeč

řeč: discours de réceptionnástupní řeč

uvítací: discours de bienvenueuvítací řeč

proplést: entrelarder son discours de blaguesproplést do vyprávění pár vtipů