Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) parole fmít dar řečiavoir le don de la parole
  2. (způsob vyjadřování) (manière de) parler m
  3. (jazyk) langue f, langage mmateřská řečlangue f maternelleposunková/znaková řečlangage m des signesřeč tělalangage m du corps
  4. (mluvení) discours m(rozhovor) conversation f, propos m plTo je bez řeči.Cela va sans dire.mezi řečíen parlant
  5. (projev) discours mnástupní řečdiscours m de réceptionpráv. obžalovací/obhajovací řečréquisitoire m/plaidoirie f
  6. (styl) langage m
  7. řeči hovor.(klepy) bruits m pl, commérages m pl, rumeurs m pl

Vyskytuje se v

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

nástupní: nástupní řečdiscours d'inauguration

nepřímý: ling. nepřímá řečdiscours/style indirect

oslavný: oslavná řečpanégyrique

otevřený: otevřená řečfranc-parler

pronést: pronést řečprononcer un discours

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

uvítací: uvítací řečdiscours de bienvenue

vtip: Jeho řeč srší vtipem.Sa conversation étincelle d'esprit.

znakový: znaková řeč hluchoněmýchlangage des signes

nadělat: nenadělat mnoho řečíêtre chiche de ses paroles

planý: oddat se planým řečemdiscuter du sexe des anges

skákat: skákat komu do řečicouper la parole à qqn

skočit: skočit komu do řečicouper la parole à qqn

stát: aby řeč nestálapour activer la conversation

bruit: rozšiřovat řečirépandre un bruit

causer: (už) dost řečíassez causé

court: rychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jinéhotourner court

direct: přímá řečdiscours direct

indirect: nepřímá řečling. discours indirect

langage: posunková řečlangage gestuel

mimique: posunková řečlangage mimique

perdre: ztratit řeč, oněmětperdre la parole

platitude: vést jalové řečidébiter des platitudes

signe: znaková řeč hluchoněmýchlangage des signes

style: přímá/nepřímá řečstyle direct/indirect

suite: nesouvislé řečipropos sans suite

assourdir: Já z těch tvých řečí ohluchnu.Tu m'assourdis les oreilles.

couper: skočit komu do řeči, přerušit kohocouper la parole à qqn

ange: oddat se planým řečemdiscuter du sexe des anges

fouetter: To nestojí za řeč., Z toho se nestřílí.Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

histoire: To je řečí kvůli čemu.C'est toute une histoire pour qqch.

oblique: nepřímá řečling. discours oblique

řeč: mít dar řečiavoir le don de la parole