Hlavní obsah

řeč

Vyskytuje se v

jalový: débiter des platitudesvést jalové řeči

nástupní: discours d'inaugurationnástupní řeč

nepřímý: discours/style indirectling. nepřímá řeč

oslavný: panégyrique oslavná řeč

otevřený: franc-parler otevřená řeč

pronést: prononcer un discourspronést řeč

rouhavý: proférer des blasphèmesvést rouhavé řeči

uvítací: discours de bienvenueuvítací řeč

vtip: Sa conversation étincelle d'esprit.Jeho řeč srší vtipem.

znakový: langage des signesznaková řeč hluchoněmých

nadělat: être chiche de ses parolesnenadělat mnoho řečí

planý: discuter du sexe des angesoddat se planým řečem

skákat: couper la parole à qqnskákat komu do řeči

skočit: couper la parole à qqnskočit komu do řeči

stát: pour activer la conversationaby řeč nestála

bruit: répandre un bruitrozšiřovat řeči

causer: assez causé(už) dost řečí

court: tourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jiného

direct: discours directpřímá řeč

indirect: ling. discours indirectnepřímá řeč

langage: langage gestuelposunková řeč

mimique: langage mimiqueposunková řeč

perdre: perdre la paroleztratit řeč, oněmět

platitude: débiter des platitudesvést jalové řeči

signe: langage des signesznaková řeč hluchoněmých

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

suite: propos sans suitenesouvislé řeči

assourdir: Tu m'assourdis les oreilles.Já z těch tvých řečí ohluchnu.

couper: couper la parole à qqnskočit komu do řeči, přerušit koho

ange: discuter du sexe des angesoddat se planým řečem

fouetter: Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.To nestojí za řeč., Z toho se nestřílí.

histoire: C'est toute une histoire pour qqch.To je řečí kvůli čemu.

oblique: ling. discours obliquenepřímá řeč

řeč: avoir le don de la parolemít dar řeči