Hlavní obsah

suite [sɥit]

Podstatné jméno ženské

 1. pokračováníarticle sans suitevyprodané zboží
 2. dans la suite později, poté
 3. par la suite později, časem
 4. de qqch následek, výsledek, důsledek čeho
 5. suites následky
 6. donner suite à une demandevyhovět žádostisuite à (votre lettre)jako odpověď na (váš dopis)
 7. par suite de qqch kvůli čemu
 8. řada, sled lidí, věcí, událostí
 9. postupka v kartách
 10. mat.(matematická) řada, posloupnost
 11. sbírka, soubor obrázků k jednomu dílu
 12. družina, svita, doprovod
 13. luxusní apartmá v hotelu
 14. à la suite de qqch po kom/čem
 15. à la suite de qqch za kým
 16. (logická) souvislost, spojenípropos sans suitenesouvislé řečiesprit de suitedůslednost v myšlení
 17. de suite ihned, jeden za druhým, po soběet ainsi de suitea tak dále
 18. tout de suite ihned, okamžitě

Vyskytuje se v

numéro: La suite au prochain numéro.Pokračování příště.

tout: tout de suiteihned

arithmétique: progression/suite arithmétiquearitmetická posloupnost/řada

falloir: Il faut l'avertir tout de suite.Je potřeba ho hned upozornit.

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

důsledek: důsledek čehosuite de qqch

matematický: matematická řadasuite

řada: dlouhá řada potomkůlongue suite de descendants

vyhovovat: práv. Vaší žádosti se nevyhovuje.Il ne sera pas donné suite à votre demande.

žádost: vyhovět žádostidonner suite à une demande

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

hned: Přijdu hned.J'arrive tout de suite.

následkem: následkem požáruà la suite d'un incendie

návaznost: v návaznosti na cosuite à qqch, en référence à qqch, dans le prolongement de qqch

vyhovět: vyhovět žádostidonner suite/faire droit à une demande