Hlavní obsah

sobě

Zájmeno

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) Sers-toi !, Servez-vous !

dát: dát sik jídlu, pití prendre*

diktovat: diktovat (si)přikazovat co komu dicter, prescrire*, imposer qqch à qqn

dohovořit: dohovořit (si)sjednat conclure*, smluvně contracter

dopisovat: dopisovat sipsát si dopisy s kým être* en correspondance avec qqn

drkotat: drkotat (se)kodrcat bringuebaler, cahoter

dřít: dřít (se)hodně pracovat travailler dur, besogner, peiner

hledět: hledět (si)dbát, starat se čeho s'occuper de qqch, veiller à (faire) qqch

advokát: poradit se s advokátemconsulter un avocat

bez, beze: být bez sebeêtre pâmé

blízký: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

blížit se: blížit se ke koncitoucher à sa fin

bojovat: bojovat se smrtílutter contre la mort

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

celý: třást se po celém těletrembler de tout son corps

červenat se: červenat se až po uširougir jusqu'aux oreilles

čin: dopustit se nelidských činůcommettre des actes de barbarie

člověk: Člověče, nezlob se stolní hraT'en fais pas, Petits chevaux

daleko: daleko od sebeécarté/-ée

dáma: hrát si na/dělat ze sebe dámujouer à la madame

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

deník: psát si deníktenir un journal

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

diplomacie: věnovat se diplomaciise destiner à la diplomatie

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

dobře: dobře si to rozmyslety regarder à deux fois

dohad: topit se v dohadechse perdre en conjectures

domluvit se: domluvit si schůzkuse donner un rendez-vous

dorazit: dorazit včas/se zpožděnímarriver à temps/en retard

dostat se: dostat se z nepříjemnostíse tirer d'affaire, přen. retomber sur ses pieds

dotknout se: dotknout se rukoutoucher de la main

dožít se: hovor. dožít se stovkyatteindre la centaine

droga: píchnout si drogus'injecter un stupéfiant

dřevo: práce se dřevemtravail du bois

dupnout si: umět si dupnoutsavoir se montrer

důvěrnost: dovolovat si důvěrnosti ke komuse permettre des privautés avec qqn

důvod: mít důvody si stěžovatavoir des raisons de se plaindre

gala: expr. hodit se do galase mettre sur son trente et un

hlas: třaslavý/třesoucí se hlasvoix tremblante

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

aby: Mám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

aniž: Přišel, aniž se ohlásil.Il est venu sans annoncer son arrivée.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.

barvit: barvit si vlasyse teindre les cheveux

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcerenouer avec son ex

brigáda: sehnat si na prázdniny brigádutrouver un job d'été, trouver un petit boulot d'été

břicho: položit se na břichose coucher à plat ventre

být: Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

cesta: zeptat se koho na cestudemander le chemin à qqn

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

čekat: nechat na sebe čekatse faire attendre

čistit: čistit si zubyse brosser les dents

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

div: Div že se neutopil.Il a failli/manqué de se noyer.

dívat se: dívat se (na sebe) do zrcadlase regarder dans un miroir

dojednat: dojednat si schůzku s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

dosyta: najíst se dosytamanger à satiété/à souhait

dotázat se: dotázat se na cestudemander le chemin

esemeskovat: esemeskovat si s kamarádys'envoyer des textos avec ses amis

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas

fintit: fintit sese pomponner

francouzsky: Jak se to řekne francouzsky?Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?

hezky: Mějte se hezky!Portez-vous bien !

hnusit se: To se mi hnusí.Cela me dégoûte.

ani: Ani co by se za nehet vešlo.Que dalle.

bát se: bát se čeho jak čert křížecraindre qqch comme la foudre

blecha: vrtět se jak blechas'agiter comme une puce

brodit se: brodit se v čempatauger dans qqch

brousit: brousit si zuby na coaiguiser ses dents sur qqch

brýle: dívat se na koho/co růžovými brýlemivoir qqn/qqch en rose

citlivý: dotknout se koho na citlivém místětoucher qqn en un point vulnérable

adaptovat: adaptovat sezvyknout si na co s'adapter, o oku s'accommoder à qqch