Hlavní obsah

domů

Vyskytuje se v

blok: blok domůbloc d'habitations

cihlový: cihlový důmmaison en brique(s)

dodávka: dodávka do domulivraison à domicile

dům: blok domůbloc d'habitations

moderně: moderně vybavený důmmaison pourvue du confort moderne

obchodní: obchodní důmgrand magasin

panský: panský důmmaison de maître

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

předek: předek domudevant d'une maison

situovaný: dům situovaný na jihmaison située vers le sud

stesk: stesk po domověmal du pays

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

doma: u nás domachez nous

donáška: donáška do domulivraison à domicile

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

náš, naše: náš důmnotre maison

od, ode: klíč od domuclé de la maison

přijít: přijít z práce domůrentrer du travail chez soi

s, se: dům s červenou střechoumaison au toit rouge

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

šetřit: šetřit na důméconomiser pour (s')acheter une maison

uvnitř: uvnitř domuà l'intérieur de la maison

vrátit se: vrátit se domůrentrer chez soi

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous

pata: nevytáhnout paty z domune pas mettre le pied dehors

vytáhnout: nevytáhnout paty z domune jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soi

vzhůru: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison

exhausser: zvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patroexhausser une maison d'un étage

fantôme: strašidelný hrad, dům hrůzy na poutích ap.train fantôme

immeuble: činžovní důmimmeuble de rapport

impair: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

livrer: dod(áv)at až do domulivrer à domicile

lyrique: opera, operní důmthéâtre lyrique, maison lyrique

maison: dům Páněmaison du Seigneur

mal: stesk po domověmal du pays

porte: dům od domude porte en porte

pourvoir: moderně vybavený důmmaison pourvue du confort moderne

situé: dům situovaný na jihmaison située au midi

soi: doma, domůchez soi

y: Pro nikoho nejsem doma.Je n'y suis (chez moi) pour personne.

arriver: přijít domůarriver chez soi

chez: Vrátil se domů.Il est rentré chez lui.

contre-haut (en): dům nad cestoumaison en contre-haut d'une route

crouler: Tomu domu hrozí zhroucení.Cette maison menace de crouler.

envahir: Oheň zachvátil dům.Le feu a envahi la maison.

jeter: zbourat důmjeter bas une maison

nôtre: váš dům a (ten) nášvotre maison et la nôtre

pays: Stýská se mi po domově.J'ai le mal du pays.

rentrer: vrátit se domůrentrer chez soi

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

surveiller: dohlížet na přípravy/stavbu domusurveiller des réparations/la construction d'une maison

charbonnier: Doma je každý svým pánem.Charbonnier est maître dans sa maison.

chat: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

corde: V domě oběšence nemluv o provaze.Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.

culotte: To ona doma vládne.hovor. C'est elle qui porte la culotte.

fortune: jíst, co dům dádîner à la fortune du pot

nid: zastihnout koho domaprendre l'oiseau au nid

ouvrir: přijímat koho ve svém domě, mít pro koho dveře otevřenéouvrir sa maison à qqn

pot: co dům dal o jídleà la fortune du pot

quand: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là les souris dansent.

rue: mít vlastní dům, mít dobře zavedený obchodavoir pignon sur rue

sale: prát špinavé prádlo domalaver son linge sale en famille

souris: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.