Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) se, soi
  2. (totožný původce a cíl děje) sedenně se mýtse laver tous les jours
  3. (vyjádření vzájemnosti) se
  4. si (sám sobě) se
  5. (vyjádření trpného stavu) on, seTen dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.
  6. (stav vznikající bez vůle) on, il
  7. se (jako stálá součást sloves) se

Vyskytuje se v

sebou: s sebouavec soi

advokát: poradit se s advokátemconsulter un avocat

nenávidět: nenávidět se sebe i s někým navzájemse haïr

ohlas: setkat se s ohlasemavoir un retentissement

panenka: hrát si s panenkoujouer à la poupée

rvát se: rvát se se životemse débattre contre les difficultés de la vie

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

zalíbení: dívat se na sebe se zalíbenímse regarder avec complaisance

zbytečně: zbytečně s sebou tahat deštníks'embarrasser d'un parapluie

esemeskovat: esemeskovat si s kamarádys'envoyer des textos avec ses amis

oženit se: Oženil se s ní.Il l'a épousée.

hrát si: hrát si s ohněmjouer avec le feu

loučit se: loučit se se světemquitter le monde

rozloučit se: rozloučit se s domovemquitter sa patrie

zahrávat si: zahrávat si s ohněmjouer avec le feu

zatočit se: Všechno se s ním zatočilo.Tout a tourné autour de lui.

commode: Nedá se s ní snadno vyjít.Elle n'est pas commode.

complaisance: dívat se na sebe se zalíbenímse regarder avec complaisance

fortune: umět snášet rány osudu, smířit se s osudemfaire contre mauvaise fortune bon cœur

plat: jídlo s sebouplat à emporter

pousser: urychlit práci, pospíšit si s pracípousser son travail

attendre: Počítalo se s nejhorším.On s'attendait au pire.

contenter: Spokojí se s málem.Un rien le contente.

nést: nést s seboumít za následek entraîner, provoquer, produire*

divorcer: Rozvedla se s manželem.Elle a divorcé de son mari.

enterrer: rozloučit se se svobodou před svatbouenterrer sa vie de garçon

fignoler: Nemá cenu se s tím piplat.Ce n'est pas la peine de fignoler.

contre: smířit se se zlým osudemfaire contre mauvaise fortune bon cœur

mort: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s tímne pas y aller de main morte

payer: spokojit se s prázdnými slovyse payer de mots

rimer: Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.Cela ne rime à rien.

vide: vrátit se s prázdnýma rukamarentrer les mains vides