Hlavní obsah

mort [mɔʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. smrt skon, úmrtímourir de sa belle mortzemřít přirozenou smrtísouffrir mille mortsprožívat pekelná mukasaut de la mortsalto mortaleÀ mort le tyran !Smrt tyranovi!Mort aux vaches !Pryč s policajty!
  2. smrt, smrtka zosobnění
  3. konec

Vyskytuje se v

mort: k smrti, smrtelněà mort

mourir: k smrti, na smrt, smrtelněà mourir

poids: mrtvá váha, vlastní váha bez zatížení, nákladu, přen. zbytečný člověkpoids mort

point: mrtvý bod stroje, neutrál řazení v autě, přen. mrtvý bodpoint mort

bois: uschlý strom, souš, soušové dřevobois mort

commémoration: památka zesnulýchnáb. commémoration des morts

damnation: zatraceně!, zpropadeně!, proklatě!enfer/mort et damnation !

faim: umřít hladymourir de faim

héroïne: zemřít jako hrdinkamourir en héroïne

inopiné: náhlá smrtmort inopinée

lit: zemřít přirozenou smrtímourir dans son lit

messe: zádušní mšemesse des morts

tête: umrlčí hlava, lebkatête de mort

tomber: zemříttomber mort

le, la: Vstávejte, ospalci!Debout, les morts !

pile: Baterky jsou vybité.Les piles sont mortes.

rendre: raději umřít, než se vzdátmourir plutôt que de se rendre

rôder: Smrt mě obchází.kniž. La mort rôde autour de moi.

article: na smrtelném ložià l'article de la mort

debout: zemřít v plné prácimourir debout

doigt: být na hranici života a smrtiêtre à deux doigts de la mort

face: dívat se smrti přímo do tvářeregarder la mort en face

honneur: zemřít na poli cti na bojištimourir au champ d'honneur

lettre: mrtvá litera zákonalettre morte

bojovat: bojovat se smrtílutter contre la mort

civilizace: zanikající civilizacecivilisation qui meurt

hlad: umřít hlady i přen.mourir de faim

hrdina: padnout jako hrdinamourir en héros

klinický: med. klinická smrtmort clinique

lebka: umrlčí lebkatête de mort

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

mše: zádušní mšemesse des morts

náhlý: náhlá smrtmort subite

násilný: zemřít násilnou smrtímourir de mort violente

nepřirozený: nepřirozená smrtmort non naturelle

oddechový: sport. oddechový častemps mort

okurkový: okurková sezónamorte-saison

otázka: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

padlý: pomník padlých/padlýmmonument aux morts

padnout: padnout ve válcemourir à la guerre

salto: salto mortalesaut de la mort

smrt: pod trestem smrtisous peine de mort

strašný: strašná smrtmort horrible

suchý: suché dřívíbois mort

touha: umírat touhou po čemmourir d'envie de (faire) qqch

tragický: tragická smrtmort tragique

údolí: údolí smrtivallée morte

vyřadit: motor. vyřadit rychlostdébrayer, mettre au point mort

zádušní: zádušní mšemesse des morts

zemřít: zemřít hladymourir de faim

zubatá: zubatá s kosouFaucheuse , Mort portant sa faux

zvrat: ekon. bod zvratuseuil , de rentabilité, point , mort

život: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

lehký: lehká smrtmort paisible/tranquille

umírat: expr. Umírám hladem.Je meurs de faim.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

lože: ležet na smrtelném ložiêtre (couché) sur son lit de mort

moucha: padat jako mouchymourir/tomber comme des mouches

nálada: mít pohřební náladuêtre amusant comme un croque mort

nuda: ukousat se nudoumourir d'ennui

ocitnout se: octnout se na mrtvém boděarriver au point mort

postel: být na smrtelné postelise trouver sur son lit de mort

probudit: Rámus, že by probudil i mrtvého.Un bruit à réveiller les morts.

sezona: expr. okurková sezonasaison morte, morte saison

smrtelný: na smrtelné postelisur le lit de mort

spár: Vyrval ho ze spárů smrti.Il l'a arraché des griffes de la mort.

sto: mít sto chutí co udělatmourir d'envie de faire qqch

vyděsit: vyděsit koho k smrtieffrayer qqn à mort

vzbudit: To by vzbudilo i mrtvého.C'est un bruit à réveiller les morts.

žít: Král je mrtev, ať žije král!Le roi est mort, vive le roi !