Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) vie f, existence f
  2. (jedince) vie fotázka života a smrtiquestion f de vie ou de mortdát za koho životdonner sa vie pour qqn
  3. (doba lidské existence) vie fnikdy v životě(jamais) de la viena sklonku životaau déclin de la viepřátelé na celý životamis m pl pour la vie
  4. (živý člověk) vie fpřipravit koho o životôter la vie à qqn
  5. (energie ap.) vie f, vitalité f
  6. (náplň existence) vie f
  7. (způsob existence) vie f

Vyskytuje se v

čára: čára života na dlaniligne de vie

holý: holý životvie sauve

jepičí: jepičí životvie éphémère

kočovný: kočovný životvie nomade, nomadisme

nebo: Peníze, nebo život!La bourse ou la vie !

nikdy: nikdy v životě(jamais) de la vie

nový: začít nový životcommencer une nouvelle vie

otázka: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

plný: plný životaplein de vitalité

pohádkový: pohádkový životvie superbe

pohlavní: pohlavní životvie sexuelle

pozemský: pozemský životvie terrestre

rajský: rajský životvie de cocagne

rvát se: rvát se se životemse débattre contre les difficultés de la vie

skoncovat: skoncovat se životemmettre fin à sa vie

smysl: smysl životasens de la vie

soukromý: soukromý životvie privée

společenství: život ve společenstvívie communautaire

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

strom: strom života z Biblearbre de vie

těžký: mít těžký životavoir la vie dure

všední: všední živottrain-train

vzít: vzít si životse suicider

ztráta: ztráta životůhémorragie

lehký: mít lehký životavoir la vie facile

cikánský: cikánský životvie de tsiganes

dát: dát život dítětidonner la vie à un enfant

pes: přen. Život je pes.C'est une chienne de vie.

plahočit se: plahočit se životemtraîner sa vie

podzim: kniž. podzim životaautomne de la vie

posvícení: mít celý život posvícenírouler carrosse toute sa vie

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique

probudit: probudit koho k životurevivifier, ranimer qqn

probudit se: probudit se k životurevenir à la vie

připravit: připravit koho o životôter la vie à qqn

rytmus: přen. rytmus životatrain de vie

sáhnout: sáhnout komu na životattenter à la vie de qqn

usilovat: usilovat komu o životattenter à la vie de qqn

zasvětit: zasvětit život Bohuconsacrer sa vie à Dieu

známka: nejevit známky životane pas donner signe de vie

arbre: arbre de viestrom života z Bible

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

chien: chienne de viepsí život

cocagne: vie de cocagnerajský život

épreuve: vie pleine d'épreuvesstrastiplný život

fainéantise: vie de fainéantisezahálčivý život

immixtion: immixtion dans la vie privée de qqnzasahování do soukromého života koho

jamais: Jamais de la vie !Nikdy (v životě)!

social: vie socialespolečenský život, život ve společnosti

terrestre: vie terrestreživot vezdejší

tourmenté: vie tourmentéebouřlivý život

vie: donner sa vie pour qqndát za koho život

vie: donner la vie à un enfantdát dítěti život, porodit dítě

vie: (jamais) de la vienikdy v životě, jaktěživ, co budu živ

vitalité: plein de vitalitéplný života

vivant: de son vivantza svého života

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

vivre: vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

attenter: attenter à la vie de qqnusilovat komu o život

bouleverser: bouleverser la vie de qqnrozvrátit komu život

espérance: espérance de vieprůměrná délka života dané společnosti ap.

ramener: ramener qqn à la viepřivést koho zpět k životu

ressusciter: La nature ressuscite à chaque printemps.Každé jaro se příroda probouzí k životu.

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

âpre: vie âpretěžký život

beau: C'est la belle vie !To je (ale) život!

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

croupissant: vie croupissanteneaktivní život

doigt: être à deux doigts de la mortbýt na hranici života a smrti

doux: mener une vie douceklidně si žít, vést poklidný život

dur: rendre la vie dure à qqnztrpčovat komu život

hiver: bás. hiver de la viepodzim života stáří

orageux: vie orageusebouřlivý život

outrance: poursuivre un combat à outrancebojovat na život a na smrt

recommencer: recommencer sa viezačínat v životě znovu od začátku

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

soir: soir de la viesklonek života

verser: verser son sang pour qqn/qqchobětovat život, padnout za koho/co

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.