Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) vie f, existence f
  2. (jedince) vie fotázka života a smrtiquestion f de vie ou de mortdát za koho životdonner sa vie pour qqn
  3. (doba lidské existence) vie fnikdy v životě(jamais) de la viena sklonku životaau déclin de la viepřátelé na celý životamis m pl pour la vie
  4. (živý člověk) vie fpřipravit koho o životôter la vie à qqn
  5. (energie ap.) vie f, vitalité f
  6. (náplň existence) vie f
  7. (způsob existence) vie f

Vyskytuje se v

čára: čára života na dlaniligne de vie

holý: holý životvie sauve

jepičí: jepičí životvie éphémère

kočovný: kočovný životvie nomade, nomadisme

nebo: Peníze, nebo život!La bourse ou la vie !

nikdy: nikdy v životě(jamais) de la vie

nový: začít nový životcommencer une nouvelle vie

otázka: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

plný: plný životaplein de vitalité

pohádkový: pohádkový životvie superbe

pohlavní: pohlavní životvie sexuelle

pozemský: pozemský životvie terrestre

rajský: rajský životvie de cocagne

rvát se: rvát se se životemse débattre contre les difficultés de la vie

skoncovat: skoncovat se životemmettre fin à sa vie

smysl: smysl životasens de la vie

soukromý: soukromý životvie privée

společenství: život ve společenstvívie communautaire

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

strom: strom života z Biblearbre de vie

těžký: mít těžký životavoir la vie dure

všední: všední živottrain-train

vzít: vzít si životse suicider

ztráta: ztráta životůhémorragie

lehký: mít lehký životavoir la vie facile

cikánský: cikánský životvie de tsiganes

dát: dát život dítětidonner la vie à un enfant

klášterní: klášterní životvie monastique

pes: přen. Život je pes.C'est une chienne de vie.

plahočit se: plahočit se životemtraîner sa vie

podzim: kniž. podzim životaautomne de la vie

posvícení: mít celý život posvícenírouler carrosse toute sa vie

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique

probudit: probudit koho k životurevivifier, ranimer qqn

probudit se: probudit se k životurevenir à la vie

připravit: připravit koho o životôter la vie à qqn

rytmus: přen. rytmus životatrain de vie

sáhnout: sáhnout komu na životattenter à la vie de qqn

usilovat: usilovat komu o životattenter à la vie de qqn

zasvětit: zasvětit život Bohuconsacrer sa vie à Dieu

známka: nejevit známky životane pas donner signe de vie

arbre: strom života z Biblearbre de vie

but: mít v životě cílavoir un but dans la vie

chien: psí životchienne de vie

cocagne: rajský životvie de cocagne

épreuve: strastiplný životvie pleine d'épreuves

fainéantise: zahálčivý životvie de fainéantise

immixtion: zasahování do soukromého života kohoimmixtion dans la vie privée de qqn

jamais: Nikdy (v životě)!Jamais de la vie !

social: společenský život, život ve společnostivie sociale

terrestre: život vezdejšívie terrestre

tourmenté: bouřlivý životvie tourmentée

vie: dát za koho životdonner sa vie pour qqn

vitalité: plný životaplein de vitalité

vivant: za svého životade son vivant

vivre: brát život lehce, nedělat si starostise laisser vivre

attenter: usilovat komu o životattenter à la vie de qqn

bouleverser: rozvrátit komu životbouleverser la vie de qqn

espérance: průměrná délka života dané společnosti ap.espérance de vie

ramener: přivést koho zpět k životuramener qqn à la vie

ressusciter: Každé jaro se příroda probouzí k životu.La nature ressuscite à chaque printemps.

sauver: riskovat svůj život pro záchranu kohorisquer sa vie pour sauver qqn

âpre: těžký životvie âpre

beau: To je (ale) život!C'est la belle vie !

bon: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

croupissant: neaktivní životvie croupissante

doigt: být na hranici života a smrtiêtre à deux doigts de la mort

doux: klidně si žít, vést poklidný životmener une vie douce

dur: ztrpčovat komu životrendre la vie dure à qqn

hiver: podzim života stáříbás. hiver de la vie

orageux: bouřlivý životvie orageuse

outrance: bojovat na život a na smrtpoursuivre un combat à outrance

recommencer: začínat v životě znovu od začátkurecommencer sa vie

reprendre: Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.La vie reprend son cours.

soir: sklonek životasoir de la vie

verser: obětovat život, padnout za koho/coverser son sang pour qqn/qqch

život: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort