Hlavní obsah

nebo, kniž. neb

Spojka

  1. (jen jedna možnost) ouChceš kávu, nebo čaj?Tu veux du café ou du thé ?dříve nebo pozdějiun jour ou l'autreTeď nebo nikdy.C'est maintenant ou jamais.
  2. (výběr z možností) ouPeníze, nebo život!La bourse ou la vie !jeden nebo druhýl'un ou l'autrebuď... nebo...soit... soit..., soit... ou...

Vyskytuje se v

pozdě: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre, tôt ou tard

stát: Stůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !

buď: buď předtím nebo potomsoit avant, soit après

přát si: Přejete si kávu nebo čaj?Désirez-vous du café ou du thé ?

dřív: dřív nebo pozdějitôt ou tard, un jour ou l'autre

orel: Panna nebo orel?Pile ou face ?

américain: vedette américaine= divadelní nebo filmová hvězda, která přichází na scénu před hlavní hvězdou

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

erreur: sauf erreur ou omissions výhradou omylu nebo opomenutí

le, la: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

malgré: Malgré que j'en aie.Ať chci nebo ne.

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

pile: pile ou facepanna nebo orel

point: peu ou pointmálo nebo vůbec ne

ou: Oui ou non, répondez.Ano nebo ne, odpovězte.

partie: en tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně

tabac: bar-tabac, café-tabac= kavárna nebo bar, ve kterém se nachází prodej tabáku

tard: tôt ou tarddříve nebo později

tel: tel ou teltakový nebo takový

venter: Qu'il pleuve ou qu'il vente.Ať prší nebo svítí slunce.

cartouche: les dernières cartouches= poslední prostředek nebo argument po ruce

pourquoi: hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).

prince: fait du prince= svévolný mocenský zásah nebo čin