Hlavní obsah

point [pwε̃]

Podstatné jméno mužské

 1. bod, místopoint de repèreorientační bodpoint d'appuiopěrný bod, opěrné stanoviště
 2. point chaud ohnisko válkypoint chaud přen. středisko napětí
 3. les points cardinaux světové strany
 4. point mort mrtvý bod stroje, neutrál řazení v autěpoint mort přen. mrtvý bodpoint fixemotorová zkouška před vzlétnutím
 5. au point ostrý, seřízený mikroskop ap.
 6. à point (nommé) v pravý okamžik
 7. sur le point de +inf. právě
 8. à point v žádoucím stavu, (tak) akorátun steak à pointstředně propečený steak, steak medium
 9. mal en point ve špatném stavuêtre mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně
 10. en bon point na dobré cestě
 11. le point du jour rozbřesk, úsvit, svítání
 12. tečka ve větěpoint d'exclamationvykřičník !point d'interrogationotazník ?point de suspensiontři tečky ..point-virgulestředník
 13. desetinná čárka
 14. hud.tečka u noty
 15. bod diskuze, textu ap., otázka, věcpoint d'honneurotázka cti
 16. sur ce point v této věci, v tomto bodě, v tomto ohledu
 17. de point en point do (posledního) puntíku, přesně

Podstatné jméno mužské

 1. C'est sérieux à ce point-là ?Je to až tak vážné?au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovanějusqu'à un certain pointdo určité míry

Příslovce

 1. zast., kniž.nikoliv, (vůbec) ne
 2. kniž. point du toutvůbec nepeu ou pointmálo nebo vůbec ne

Vyskytuje se v

final: tečka za větoupoint final

honneur: věc ctipoint d'honneur

impact: bod dopadupoint d'impact

interrogation: otazníkpoint d'interrogation

mire: cílový bod, přen. střed zájmupoint de mire

nommé: určený, stanovenýà point nommé

non-retour: bod, za kterým již není návratu i přen.point de non-retour

orgue: fermata, koruna prodloužení tónu bez přesného výměru, znaménko pro toto prodlouženípoint d'orgue

piqûre: prošití, prošívání(point de) piqûre

point: ohnisko války, přen. středisko napětípoint chaud

pointe: špičatý, zašpičatělý, zahrocenýen pointe

repère: orientační bod i přen.point de repère

tel: do té míry, tak (moc)à tel point

cardinal: světové stranyles points cardinaux

cesse: neustat, dokud ne...n'avoir (point) de cesse que...

chaînette: řetízkový stehpoint de chaînette

chose: upřesnit, objasnitmettre les choses au point

collatéral: vedlejší světové stranygeogr. points collatéraux

congélation: bod mrazupoint de congélation

culminant: nejvyšší bod pohoří ap.point culminant

diamant: diamantová bosážarchit. pointes de diamant

exclamation: vykřičníkpoint d'exclamation

faible: slabá stránkapoint faible

fait: skutková otázkapoint de fait

fusion: bod tánípoint de fusion

intersection: průsečíkpoint d'intersection

jonction: styčný bodpoint de jonction

marcher: jít/chodit po čtyřech/rukách/špičkáchmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des pieds

matériel: hmotný bodmat., tech. point matériel

mise: seřízení, zaostřenímise au point

monter: stoupnout si na špičkymonter sur les pointes

appui: opěrný bodpoint d'appui

point de vue: z hlediska, ze stanoviska koho/čehodu point de vue de qqn/qqch

prendre: využít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunuprendre qqn par son point faible

ralliement: shromaždištěpoint de ralliement

rosée: rosný bodpoint de rosée

section: průsečíkmat. point de section

stylo: fixstylo (à pointe) feutre

suspension: tři tečky interpunkční znaménkopoints de suspension

suture: stehpoint de suture

tailler: zašpičatit cotailler qqch en pointe

terminer: vybíhat do špičkyse terminer en pointe

tricot: pletací vzorpoint de tricot

virgule: středník rozdělovací znaménkopoint-virgule

vue: úhel pohledupoint de vue

servir: Pozdě bycha honit.Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

bod: bod varu/mrazupoint d'ébullition/de congélation

čelo: být v čele čehoêtre à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqch

dopad: bod dopadupoint d'impact

hodně: hodně propečený steak ap.cuit à point

hraniční: hraniční přechodpoint frontière

chodit: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

jehla: jehla gramofonupointe de lecture d'une platine

kruhový: kruhový objezdrond-point

maximální: maximální rychlost vozidlavitesse de pointe

míra: do určité mírydans une certaine mesure, jusqu'à un certain point

mráz: fyz. bod mrazupoint de congélation

nehoda: úsek častých nehodpoint noir

pletací: pletací vzorpoint de tricot

postavit se: postavit se na špičkyse hausser sur la pointe des pieds

slabý: hovor. slabá stránkapoint faible

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

steh: křížkový stehpoint de croix

strana: světové stranypoints cardinaux

styčný: styčný bodpoint de jonction

špička: ořezat do špičkytailler en pointe

špičkový: špičkové technologietechniques de pointe

tání: bod tánípoint de fusion

tečka: tři tečkypoints de suspension

trojúhelníkový: trojúhelníkový pilníktiers-point

určitý: do určité míryjusqu'à un certain point, dans une certaine mesure

var: fyz. bod varupoint d'ébullition

vhod: přijít vhod komuconvenir à qqn, tomber à point

výměna: výměna názorůéchange d'opinions, échange de points de vue

vyřadit: motor. vyřadit rychlostdébrayer, mettre au point mort

hledisko: z hlediska čehodu point de vue de qqch

objezd: kruhový objezdrond-point , sens giratoire

výchozí: výchozí bodpoint de départ

bát se: přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.

citlivý: dotknout se koho na citlivém místětoucher qqn en un point vulnérable

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

hospoda: Bez peněz do hospody nelez.Point d'argent, point de Suisse.

nálada: být v náladěêtre en goguette, avoir une pointe, avoir un verre dans le nez, avoir le vin gai

ocitnout se: octnout se na mrtvém boděarriver au point mort

otupovat: otupovat ostří slovémousser la pointe des paroles

pěst: vládnout železnou pěstíavoir de la poigne

plocha: odstranit třecí plochysupprimer les points de friction

pól: stát na opačném póluêtre du point de vue opposé

puntík: do posledního puntíkude point en point

strčit: strčit koho do kapsyrendre des points à qqn

šlechtit: Práce šlechtí člověka.Il n'est point de sot métier.

vládnout: vládnout tvrdou/železnou rukourégner avec/d'une poigne de fer