Hlavní obsah

čelo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část hlavy) front mčelemde frontČelem vzad!Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !
  2. (přední část) tête f, front m(vojska ap.) avant-garde fbýt v čele čehoêtre à la tête de qqch, (na špičce) être à la pointe de qqchsedět v čele stoluprésider la table
  3. (průčelí) front m, façade f
  4. (příčná stěna) tête fčelo posteletête f d'un lit

Vyskytuje se v

nastoupit: nastoupit do čela/první liniemonter en ligne

peloton: jet v čele pelotonumener le train

ťukat: ťukat si na čelose frapper le front

vzad: Čelem vzad (!)Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !

zaklepat: zaklepat si na čelose frapper le front

bombé: klenuté čelofront bombé

avant: kráčet v čelemarcher (en) avant

baiser: políbit koho na čelobaiser qqn au front

couler: Po čele mu stékal pot.La sueur coulait sur son front.

personne: osobně se angažovat, postavit se čelempayer de sa personne

čelo: čelemde front