Hlavní obsah

personne [pεʀsɔn]

Podstatné jméno ženské

  1. osoba, člověkpar personnena osobu
  2. osobnost, osobama modeste personnemoje maličkost
  3. tělo, vnější vzhledà la première/troisième personnev první/ve třetí osoběêtre bien (fait) de sa personnebýt urostlý

Zájmeno

  1. nikdoPersonne ne le sait.Nikdo to neví.Ce n'est la faute de personne.Nikdo za to nemůže
  2. (ně)kdoVous le savez mieux que personne.Víte to lépe než kdo jiný.

Vyskytuje se v

personne: osobně, přen. zosobněný, vtělenýen personne

déplacé: vysídlenec, uprchlík, emigrantpersonne déplacée

ensemble: více osob pohromaděplusieurs personnes ensemble

fixe: bezdomovec(personne) sans domicile fixe S. D. F.

fois: po jednomune personne à la fois

foyer: domov důchodcůfoyer de personnes âgées

imposable: (daňový) poplatníkpersonne imposable

registre: obchodní rejstříkregistre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales

religion: osoba bez vyznání, bezvěrecpersonne sans religion

y: Pro nikoho nejsem doma.Je n'y suis (chez moi) pour personne.

âgé: starší osobypersonnes âgées

comprendre: Nikdo mě nechápe.Personne ne me comprend.

matériel: příliš přízemní osobapersonne trop matérielle

cyclone: ten člověk je jako uragáncette personne est un cyclone

étranger: nepovolaným vstup zakázáninterdit aux personnes étrangères

foi: člověk, který nemá kouska svědomípersonne sans foi ni loi

člověk: zlý člověkpersonne méchante

domov: domov důchodcůfoyer-logement , foyer de personnes âgées, maison de retraite

hnout: Ani hnout!Que personne ne bouge !

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

nepovolaný: nepovolaným vstup zakázáninterdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisé

nikdo: Nikdo není dokonalý.Personne n'est parfait.

okruh: úzký okruh zájemcůcercle restreint de personnes intéressées

osoba: právnická osobapersonne morale

právnický: práv. právnická osobapersonne morale

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

rejstřík: obchodní rejstříkregistre du commerce et des sociétés, BeF registre des personnes morales RPM

střední: člověk střední postavypersonne de taille moyenne

trvalý: osoba bez trvalého bydlištěpersonne sans domicile fixe

výdělečně: osoba výdělečně činnásalarié , employé , personne rétribuée par un employeur

zhruba: zhruba dvacet osobune vingtaine de personnes

na: tisíc eur na osobumille euros par tête/personne

víc: víc než osm osobplus de huit personnes

kápnout: kápnout komu do notyrencontrer la bonne personne en bon moment

moral: právnická osobapersonne morale