Hlavní obsah

právnický

Vyskytuje se v

osoba: právnická osobapersonne morale

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

forme: formes juridiquesprávnické formality