Hlavní obsah

aptitude [aptityd]

Podstatné jméno ženské

  1. schopnost, vloha, nadáníavoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro coaptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity
  2. práv.způsobilostaptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi
  3. kvalifikace, osvědčenícertificat d'aptitude professionnelle C. A. P.výuční list

Vyskytuje se v

professionnel: výuční listcertificat d'aptitude professionnelle C. A. P.

test: test způsobilostitest d'aptitude(s)

osvědčení: osvědčení o způsobilosticertificat d'aptitude

talentový: talentová zkouškaexamen /épreuve d'aptitude artistique

výuční: výuční listcertificat d'aptitude professionnelle, certificat d'apprentissage

aptitude: mít velké nadání pro coavoir une grande aptitude à/pour faire qqch