Hlavní obsah

droit [dʀwaˌ dʀwat]

Podstatné jméno mužské

Předložka

  • au droit de qqch kolmý k čemu

Přídavné jméno

  • pravý opak levéhocentre droitpravý střed o politickém uskupení

Podstatné jméno mužské

Podstatné jméno mužské

  1. právo oprávněnídéfendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudemdroit d'asileprávo azylu
  2. droits de l'homme lidská práva
  3. avoir le droit de faire qqch mít právo udělat co
  4. poplatek, daň, sazbadroit d'inscriptionzápisnédroit d'entrée à une réunionúčastnický poplatekdroit de douanecelní poplatek, cloles droits de navigationlodní poplatky
  5. à bon droit právem
  6. de droit zákonný, legitimní, právní
  7. právo právní normy
  8. de droit podle práva, po právu, oprávněně

Vyskytuje se v

asile: droit d'asileprávo azylu

auteur: droit d'auteurautorské právo

civil: droits civilsobčanská práva

droite: à droitevpravo, napravo, po pravé straně

fil: droit filsměr po niti

normal: (droite) normalenormála

visite: droit de visite (aux enfants)právo k návštěvě (dětí) rozvedeného rodiče

administratif: droit administratifsprávní právo

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie

coutumier: droit coutumierobyčejové právo

coutumier: pays (de droit) coutumierzemě se zvykovým právem

criminel: droit crimineltrestní právo

douane: droits de douanecelní poplatky, clo

droite: segment de droiteúsečka

droite: droites parallèlesrovnoběžky

droite: garder sa droitedržet se vpravo

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

héréditaire: droit héréditairedědičné právo

ligne: ligne droitepřímka

oblique: geom. (droite) obliquenakloněná přímka

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

quai: práv. droit de quainábřežné, pobřežné

rétention: droit de rétentionzadržovací právo

retour: práv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém

suffrage: droit de suffragehlasovací právo

vers: vers la droite(odněkud) zprava, někde (vpravo)

vote: droit de votehlasovací právo

aller: aller tout droitdroite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

continuer: continuer une droiteprodloužit přímku

faire: faire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

orienté: droite orientéeorientovaná přímka

prévaloir: faire prévaloir ses droitsprosadit svá práva

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo

but: aller droit au butjít přímo k cíli

fil: dans le droit fil de qqch(přesně) ve stejném směru jako co