Hlavní obsah

aptitude [aptityd]

Podstatné jméno ženské

  1. schopnost, vloha, nadáníavoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro coaptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity
  2. práv.způsobilostaptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi
  3. kvalifikace, osvědčenícertificat d'aptitude professionnelle C. A. P.výuční list

Vyskytuje se v

professionnel: certificat d'aptitude professionnelle C. A. P.výuční list

test: test d'aptitude(s)test způsobilosti

osvědčení: certificat d'aptitudeosvědčení o způsobilosti

talentový: examen /épreuve d'aptitude artistiquetalentová zkouška

výuční: certificat d'aptitude professionnelle, certificat d'apprentissagevýuční list

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co