Hlavní obsah

réserver [ʀezεʀve]

Vyskytuje se v

réserver: se réservervyhradit si právo ap., (za)rezervovat si co místo ap.

façon: façons réservées/froides/poliesrezervované/chladné/slušné chování

mettre: mettre de l'argent en réserveukládat peníze

réservé: quartier réservéčtvrť lásky

vivre: vivres de réserveželezná zásoba (potravin)

fond: réserve légalerezervní fond podniku

letenka: réserver un billet d'avionrezervovat si letenku

nechat: avoir qqch en réservenechat si co v zásobě

nepovolaný: interdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisénepovolaným vstup zakázán

právo: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

pro: chemin réservé aux piétonsdopr. stezka pro chodce

přírodní: réserve naturelle, parc přírodní rezervace

rezerva: réserves obligatoirespovinné (bankovní) rezervy

skrytý: réserves latentespubl. skryté rezervy

veškerý: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

všichni, všechny, všechna: tous droits réservésvšechna práva vyhrazena

výhrada: faire des réserves sur qqchčinit výhrady k čemu

vyhrazený: tous droits réservésveškerá práva vyhrazena

záloha: avoir qqn/qqch en réservemít koho/co v záloze

záruka: sous toutes réservesbez záruky s veškerými výhradami

zásoba: acheter qqch en réservekoupit co do zásoby

zajistit: réserver sa place dans l'avionzajistit si letenku

réserve: réserves obligatoirespovinné (bankovní) rezervy