Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (právní normy) droit m, loi f, justice fústavní právodroit constitutionneltrestní právodroit pénalveškerá práva vyhrazenatous droits réservés
  2. (oprávnění, nárok) droit m(výběru ap.) faculté fNemáte právo...Vous n'avez pas le droit...lidská právadroits de l'hommehlasovací právodroit de suffrageautorská právadroits d'auteur
  3. práva hovor.(nauka) droit m

Vyskytuje se v

autorský: práv. autorské právodroit d'auteur

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právDéclaration universelle des droits de l'homme

lidský: lidská právadroits de l'homme

mezinárodní: mezinárodní právodroit international

námořní: námořní právodroit maritime

obhájce: obhájce právadéfenseur du droit

ochránce: veřejný ochránce právdéfenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyen

pozbýt: práv. pozbýt občanských právêtre déchu des droits civiques

pracovní: pracovní právodroit du travail

prosazovat: prosazovat svá právafaire valoir ses droits

přednostní: práv. přednostní právodroit de priorité

římský: práv. římské právodroit romain

stanný: stanné právoloi martiale

unie: právo Evropské uniedroit communautaire

uplatňovat: uplatňovat svá právafaire valoir ses droits

veškerý: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

volební: všeobecné volební právosuffrage universel

volit: právo volit a být volendroit de voter et d'être élu

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenatous droits réservés

výhradní: výhradní právo distribuce filmů, prodeje ap.exclusivité

vyhrazený: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

výsadní: výsadní právoprivilège

ztráta: ztráta občanských právinterdiction légale, privation des droits civils

administratif: droit administratifsprávní právo

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie

coutumier: droit coutumierobyčejové právo

coutumier: pays (de droit) coutumierzemě se zvykovým právem

criminel: droit crimineltrestní právo

domicile: violation de domicileporušení domovního práva

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

droit: droit d'asileprávo azylu

faculté: práv. faculté de rachat (réméré)právo zpětné koupě

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

héréditaire: droit héréditairedědičné právo

martial: loi martialestanné právo

propriété: propriété artistique/industrielleautorské právo na umělecké dílo/průmyslové vlastnictví

rachat: práv. faculté de rachatodkupní právo

raison: avec (juste) raisonprávem

rétention: droit de rétentionzadržovací právo

retour: práv. droit de retourprávo na vrácení věcí po zesnulém

réunion: liberté de réunionshromažďovací právo

suffrage: droit de suffragehlasovací právo

suffrage: suffrage universelvšeobecné volební právo

titre: À quel titre ?Z jakého titulu?, Jakým právem?

vote: droit de votehlasovací právo

faire: faire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.

prévaloir: faire prévaloir ses droitsprosadit svá práva

réserver: se réserver le droitvyhradit si právo

raison: à tort ou à raisonprávem či neprávem