Hlavní obsah

římský

Přídavné jméno

  • romain/-aine, de Romemat. římské číslicechiffres m pl romainspráv. římské právodroit m romainhist. Svatá říše římská národa německéhoSaint Empire m romain germaniquebot. římský hráchpois m chichebot. římský salát(laitue) romaine f

Vyskytuje se v

římský: chiffres romainsmat. římské číslice

svíce: chandelle romaineřímská svíce

romain: laitue romaineřímský salát

řeckořímský: válka ap. entre la Grèce et Romeřecko-římský