Hlavní obsah

romain [ʀɔmε̃ˌ εn]

Přídavné jméno

  1. římský civilizace, kalendář ap.les caractères romains, écriture romainelatinkalaitue romaineřímský salát
  2. caractères romainsantikva
  3. římský, římskokatolický

Podstatné jméno

  • un Romain/une Romaine Říman/Římanka

Podstatné jméno mužské

  • polygr.antikva, romana

Odvozená slova

Rome

Vyskytuje se v

romain: Říman/Římankaun Romain/une Romaine

lutte: řeckořímský zápaslutte gréco-romaine

occident: Západořímská říšeEmpire romain d'Occident

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

řeckořímský: řeckořímský zápaslutte gréco-romaine

římský: mat. římské číslicechiffres romains

svíce: římská svícechandelle romaine