Hlavní obsah

právní

Vyskytuje se v

institut: (právní) institutsoubor právních norem institution (légale)

ústavněprávní: ústavně-právníústavní a právní constitutionnel/-elle

fikce: práv. právní fikcefiction

norma: práv. právní normanorme juridique, règle de droit

předpis: práv. právní předpisprescription juridique

subjekt: práv. právní subjektsujet de droit

úkon: práv. právní úkonacte juridique

zastoupení: právní zastoupeníreprésentation en justice

zástupce: právní zástupceavocat

commission: práv. commission rogatoiredožádání o právní pomoc

conseil: práv. conseil judiciaireprávní rádce, zástupce nesvéprávné osoby

fond: práv. fond du droitzáklad práva, právní důvod

acte: acte (juridique)právní úkon, právní jednání

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.