Hlavní obsah

zástupce

Vyskytuje se v

obchodní: représentant commercialobchodní zástupce

zákonný: représentant légalzákonný zástupce

conseil: práv. conseil judiciaireprávní rádce, zástupce nesvéprávné osoby

représentant: représentant de commerceobchodní zástupce

agent: agent exclusifvýhradní zástupce

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

zástupce: représentant légalzákonný zástupce