Hlavní obsah

správní

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

centrum: nákupní/správní centrumcentre commercial/administratif

generální: předseda (správní rady) a generální ředitelPrésident-Directeur général P.D.G.

chvíle: ve správnou chvíliau bon moment

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

správný: najít správnou odpověďtrouver la bonne réponse

správný: správná definicedéfinition exacte

správný: správné (vy)užití čeho vhodnébon usage de qqch

správný: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

správný: ve správný čas na správném místěen temps et lieu

životospráva: zásady správné životosprávyprincipes du régime équilibré

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch

zpět: přivést koho zpět na správnou cesturemettre qqn sur la (bonne) voie

administratif: droit administratifsprávní právo

collectivité: collectivité locale/territoriale(územně)správní celek

corps: les corps constituéssprávní a soudní orgány

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

compte: Le compte n'y est pas.Výpočet není správný.

mécanisme: mécanisme administratifsprávní mašinerie

poids: ne pas faire le poidsnebýt na výši, nesplňovat požadavky, nemít tu správnou váhu o slovech ap.

rail: mettre sur les railsuvést na správnou cestu

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

route: être sur la bonne routebýt na správné cestě

voie: quitter la bonne voiesejít ze správné cesty