Hlavní obsah

správný

Přídavné jméno

  1. (odpovídající skutečnosti) exact/exacte, bon/bonne, justenajít správnou odpověďtrouver la bonne réponsesprávná definicedéfinition f exacte
  2. (vhodný, náležitý) juste, bon/bonne, pertinent/-entesprávné (vy)užití čeho vhodnébon usage m de qqchpřijít ve správný okamžikarriver au bon momentve správný čas na správném místěen temps et lieu
  3. expr.(o lidech ap.) rude, chic

Vyskytuje se v

centrum: centre commercial/administratifnákupní/správní centrum

generální: Président-Directeur général P.D.G.předseda (správní rady) a generální ředitel

chvíle: au bon momentve správnou chvíli

okamžik: arriver au bon momentpřijít ve správný okamžik

správní: circonscription správní obvod

životospráva: principes du régime équilibrézásady správné životosprávy

chytit: prendre qqch par le bon boutchytit co za správný konec

uchopit: prendre qqch par le bon/mauvais boutuchopit co za správný/špatný konec

vzít: tenir le bon bout de qqchvzít co za pravý/správný konec

zpět: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

administratif: droit administratifsprávní právo

collectivité: collectivité locale/territoriale(územně)správní celek

corps: les corps constituéssprávní a soudní orgány

compte: Le compte n'y est pas.Výpočet není správný.

mécanisme: mécanisme administratifsprávní mašinerie

poids: ne pas faire le poidsnebýt na výši, nesplňovat požadavky, nemít tu správnou váhu o slovech ap.

rail: mettre sur les railsuvést na správnou cestu

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

route: être sur la bonne routebýt na správné cestě

voie: quitter la bonne voiesejít ze správné cesty

správný: trouver la bonne réponsenajít správnou odpověď