Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) mauvais/-aise(úroda ap.) pauvretaké se používá předpon mis-, mal- ap.za špatného počasípar mauvais temps, en cas de mauvais tempsšpatné kvality nekvalitníde mauvaise qualitéšpatný vtipmauvaise blague fmít špatný zrakavoir une mauvaise vue
  2. (nevyhovující nárokům) mauvais/-aise
  3. (nečestný - člověk, čin ap.) mauvais/-aise, méchant/-ante(morálně) pervers/-erse(těšící se) špatné pověsti o místě, ulici, domu ap.mal famé
  4. (nesprávný) mauvais/-aise, incorrect/-ecte, faux/fausse, manqué/-ée(chybný) erroné/-éeposkytnout špatnou informacidonner un faux renseignementšpatná adresamauvaise adresse f
  5. (zpráva ap.) mauvais/-aise, néfasteposel špatných zpráv sýčekoiseau m de malheur/de mauvaise auguremít o kom špatné míněníavoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqchmít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

Vyskytuje se v

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

kvalita: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

nálada: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

odhad: špatný odhad vzdálenostifausse appréciation de la distance

pověst: napravit si špatnou pověstrétablir sa réputation

případ: v nejhorším případěà la rigueur

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

bas: horší (přední) masobas morceaux

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

mal: Není to špatné., (U)jde to.(Ce n'est) pas mal.

malheur: sýček, posel špatných zprávoiseau de malheur

présenter: vypadat špatně, dělat špatný dojemprésenter mal

sans: dobré a špatné dnyles jours avec et les jours sans

tabac: bouřka, špatné počasícoup de tabac

attendre: Počítalo se s nejhorším.On s'attendait au pire.

dernier: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

méchant: Na tom není nic špatného.Ce n'est pas bien méchant.

penser: mít o kom/čem dobré/špatné míněnípenser du bien/mal de qqn/qqch

pire: Je to čím dál horší.C'est de pire en pire.

pis: A co horšího.Qui pis est.

qui: a co je horšíhoqui pis est

augure: být dobrou/špatnou předzvěstíêtre de bon/mauvais augure

colère: Hněv je špatný rádce.La colère est mauvaise conseillère.

dégât: zabránit nejhoršímulimiter les dégâts

éviter: Zabránili jsme nejhoršímu.On a évité le pire.

jour: špatné světlo/osvětlenífaux jour

peinture: mít špatný vkushovor. avoir du goût pour la peinture

plâtre: nastěhovat se do nového, prokousávat se (počátečními) obtížemi, vyžrat to nejhoršíessuyer les plâtres

vinaigre: obracet se k horšímutourner au vinaigre

špatný: špatné kvality nekvalitníde mauvaise qualité