Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) mauvais/-aise(úroda ap.) pauvretaké se používá předpon mis-, mal- ap.za špatného počasípar mauvais temps, en cas de mauvais tempsšpatné kvality nekvalitníde mauvaise qualitéšpatný vtipmauvaise blague fmít špatný zrakavoir une mauvaise vue
  2. (nevyhovující nárokům) mauvais/-aise
  3. (nečestný - člověk, čin ap.) mauvais/-aise, méchant/-ante(morálně) pervers/-erse(těšící se) špatné pověsti o místě, ulici, domu ap.mal famé
  4. (nesprávný) mauvais/-aise, incorrect/-ecte, faux/fausse, manqué/-ée(chybný) erroné/-éeposkytnout špatnou informacidonner un faux renseignementšpatná adresamauvaise adresse f
  5. (zpráva ap.) mauvais/-aise, néfasteposel špatných zpráv sýčekoiseau m de malheur/de mauvaise auguremít o kom špatné míněníavoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqchmít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

Vyskytuje se v

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

kvalita: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

nálada: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

odhad: špatný odhad vzdálenostifausse appréciation de la distance

pověst: napravit si špatnou pověstrétablir sa réputation

případ: v nejhorším případěà la rigueur

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

bas: bas morceaux horší (přední) maso

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

mal: (Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.

malheur: oiseau de malheursýček, posel špatných zpráv

présenter: présenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

sans: les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

tabac: coup de tabacbouřka, špatné počasí

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

dernier: marchandise de dernière qualitézboží nejhorší kvality

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Na tom není nic špatného.

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

pis: Qui pis est.A co horšího.

qui: qui pis esta co je horšího

augure: être de bon/mauvais augurebýt dobrou/špatnou předzvěstí

colère: La colère est mauvaise conseillère.Hněv je špatný rádce.

dégât: limiter les dégâtszabránit nejhoršímu

éviter: On a évité le pire.Zabránili jsme nejhoršímu.

jour: faux jouršpatné světlo/osvětlení

peinture: hovor. avoir du goût pour la peinturemít špatný vkus

plâtre: essuyer les plâtresnastěhovat se do nového, prokousávat se (počátečními) obtížemi, vyžrat to nejhorší

vinaigre: tourner au vinaigreobracet se k horšímu