Hlavní obsah

zlý

Vyskytuje se v

člověk: zlý člověkpersonne méchante

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

kvalita: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

případ: v nejhorším případěà la rigueur

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

úmysl: bez zlého úmyslusans mauvaise intention, sans malice

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

zlé: nic ve zlém bez zlých úmyslůsans penser à mal

zlé: vykládat si ve zlém coprendre/tourner qqch en mal/mauvaise part

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

bas: bas morceaux horší (přední) maso

cauchemar: faire des cauchemarsmít zlé sny

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

dernier: marchandise de dernière qualitézboží nejhorší kvality

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Není to tak zlé.

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

pis: Qui pis est.A co horšího.

qui: qui pis esta co je horšího

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

dégât: limiter les dégâtszabránit nejhoršímu

deux: jamais deux sans troisdo třetice všeho dobrého (i zlého)

éviter: On a évité le pire.Zabránili jsme nejhoršímu.

malice: sans malicebez zlého úmyslu

meilleur: être unis pour le meilleur et pour le pirestát při sobě v dobrém i zlém

plâtre: essuyer les plâtresnastěhovat se do nového, prokousávat se (počátečními) obtížemi, vyžrat to nejhorší

vinaigre: tourner au vinaigreobracet se k horšímu

vipère: langue de vipèrezlý jazyk