Hlavní obsah

meilleur [mεjœʀ]

Vyskytuje se v

bon: en qqch být dobrý v čemêtre bon

conscience: dobré svědomíbonne conscience

dépit: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

droit: právemà bon droit

entente: shoda dobré vztahy(bonne) entente

femme: ženská, ženuškabonne femme

figure: vypadat dobře/uboze/špatněfaire bonne/piètre/mauvaise figure

grâce: dobrá vůlebonne grâce

gré: chtě nechtěbon gré mal gré

guerre: fér, podle všech pravidelde bonne guerre

heure: časně, záhy, brzyà la bonne heure

humeur: dobrá náladabonne/belle humeur

marché: výhodná koupěbon marché

matin: brzy ráno, časně z ránade bon/grand matin

meilleur: nejlepšíle meilleur, la meilleure

pasteur: dobrý pastýř Kristusle bon pasteur

point: na dobré cestěen bon point

prince: být snášenlivý, umět se přizpůsobitêtre bon prince

sens: zdravý rozum jednotlivcebon sens

teint: skálopevný, každým coulem, pravověrnýbon teint

vivant: bonviván, požitkářbon vivant

volonté: dobrá vůle, dobrý úmysl, ochotabonne volonté

acheter: koupit co draho/levně/na úvěracheter qqch cher/bon marché/à crédit

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

aventure: věštit komu osuddire la bonne aventure à qqn

bête: beruška, slunéčko sedmitečnébête à bon Dieu

cap: mys Dobré nadějele cap de Bonne-Espérance

conseil: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

continuation: Jen tak dál!Bonne continuation !

escient: s dobrým vědomím, po zralé úvazeà bon escient

fée: dobrá vílabonne fée, fée bienfaisante

ferraille: patřit do šrotuêtre bon pour la ferraille

fortune: umět snášet rány osudu, smířit se s osudemfaire contre mauvaise fortune bon cœur

garde: být pod dobrým dohledem, být dobře hlídánêtre sous bonne garde

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

genre: na úrovni maloměšťáckýhanl. bon chic, bon genre B. C. B. G.

goût: vkusnýde bon goût

intention: Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

investissement: To je dobrá investice. to se vyplatíC'est un bon investissement.

maison: být urozeného původuêtre de bonne maison

mal: volky nevolky, chtě(j) nechtě(j)bon gré, mal gré

maman: babičkagrand-maman, bonne-maman

manger: jíst s velkou chutímanger de bon appétit

manquer: nemít rozummanquer de bon sens

mener: přivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit comener qqch à bon fin

mine: vypadat dobře/špatněavoir bonne/mauvaise mine

nouvelle: = EvangeliumLa bonne nouvelle

nuit: dobrou nocbonne nuit

objecter: uvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzeníobjecter de bonnes raisons à un argument

odeur: vůněbonne odeur, odeur agréable

œuvre: dobročinné skutkybonnes œuvres

orthographe: být dobrý v pravopisuêtre bon en orthographe

raclée: nařezat komuflanquer une bonne raclée à qqn

rapport: dobrý poměr kvality a cenybon rapport qualité-prix

réflexe: mít postřehavoir de bons réflexes

santé: být zdrávêtre en bonne santé

sœur: jeptiškabonne sœur

sortie: propustkabon de sortie

table: potrpět si na vybrané jídloaimer la bonne table

tenir: nepovolit, odolat, držet setenir bon

terme: vycházet s kým dobřeêtre en bons termes avec qqn

tout: holka pro všechnobonne à tout faire

visage: tvářit se (naoko) spokojeněfaire bon visage

voyage: Šťastnou cestu!Bon voyage !

week-end: Hezký víkend!Bon week-end !

annoncer: oznámit komu dobrou zprávuannoncer à qqn une bonne nouvelle

appétit: Dobrou chuť!Bon appétit !

donner: vydat ze sebe to nejlepšídonner le meilleur de soi-même

laisser: No (nic), já už půjdu. při odchoduBon, je vous laisse.

présager: To nevěští nic dobrého.Cela ne présage rien de bon.

aloi: jakostní, kvalitníde bon aloi

blahopřání: blahopřání k novému rokuvœux de bonne année

cesta: Šťastnou cestu!Bon voyage !

dát: dát si do nosuse taper un bon repas

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

dobře: dobře vyslovovatavoir une bonne prononciation

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

hvězda: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre né sous une bonne étoile

chodit: chodit rychlemarcher bon train

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

chutnat: Nechte si chutnat.Bon appétit !

chvíle: ve správnou chvíliau bon moment

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

lék: babské lékyremèdes de bonne femme

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

lov: Lovu zdar!Bonne chasse !

míč: platný míčbonne balle

milost: být u koho v milostiêtre dans les bonnes grâces de qqn

mravnost: (trestný čin) ohrožení mravnostioutrage aux bonnes mœurs

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

panenka: Panenko skákavá!Bonne mère !

pěkně: pěkně vonětsentir bon

pěkný: Pěkný den!Bonne journée !

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

poukaz: poukaz na slevubon de réduction

pověst: dobrá pověstbonne réputation , renommée , renom

pozdrav: S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisuVeuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.

pravý: v pravý časau moment opportun, au bon moment

prohrávat: umět/neumět prohrávatêtre bon/mauvais perdant

prorok: dobrý prorokbon augure

přání: novoroční přánívœux de bonne année

přehled: mít dobrý přehled o čemavoir de bonnes connaissances de qqch

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

přítel: nejlepší přítelle meilleur ami

přivítat: pěkně koho přivítatfaire bon accueil à qqn

příznivý: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

radit: dobře radit komuêtre de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqn

ráno: vstá(va)t brzy ránose lever de bonne heure

rok: Šťastný nový rok!Bonne année !

rozejít se: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

selský: selský rozumgros bon sens

skutek: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

slovo: dobré slovobonne parole

správný: najít správnou odpověďtrouver la bonne réponse

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

šťastný: Šťastnou cestu!Bon voyage !

štěstí: Hodně štěstí!Bonne chance !

tvrdě: tvrdě pracovattravailler dur, hovor. en ficher un (bon) coup

umět: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

vedení: dostat se do vedení před kýmprendre le meilleur sur qqn

vědomí: s dobrým vědomím po zralé úvazeà bon escient

velký: jíst s velkou chutímanger de bon appétit

víkend: Hezký víkend!Bon week-end !

víla: dobrá vílabonne fée , fée bienfaisante

vtipný: vtipná historkabonne histoire