Hlavní obsah

silný

Přídavné jméno

 1. (fyzicky) fort/forte, vigoureux/-euse, robuste
 2. (výkonný) puissant/-ante, robuste
 3. (pevný, odolný) solide, fort/fortebýt silný ve francouzštiněêtre fort en françaisbýt silná osobnostavoir une forte personnalité
 4. (mocný, vlivný) puissant/-ante
 5. (účinný, působivý) efficace, énergiquesilný lékremède m fort
 6. (tlustý) épais/-aisse(o knize ap.) gras/grassesilná vrstva líčidlaépaisse couche f de fard
 7. (postava ap.) fort/forte, gros/grosse, obèsesilná ženafemme f forte
 8. (početný) fort/forte, nombreux/-euse
 9. (intenzivní) puissant/-ante, intense, fort/forte, violent/-entesilný vítrvent m fortsilné sněhové/dešťové srážkyfortes chutes de neige/pluie
 10. (mocně působící) fort/forte, concentré/-ée(alkohol) raideTo je (trochu) silný kafe!Ça, c'est (un peu) raide !silná káva/silný čajcafé/thé m fort
 11. (značný) fort/forte

Vyskytuje se v

hlas: silný hlasvoix forte

pohlaví: silnější/slabší pohlavísexe fort/faible

kafe: To je silný kafe!hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !

trochu: To je trochu silné kafe.C'est (un peu) fort le café.

épais: taille épaissesilná postava

fauve: odeur fauvesilný pach

fort: colle fortesilné lepidlo

fort: femme fortesilná žena tlustá

individualité: individualité fortesilná osobnost

massif: dose massivesilná dávka

râpe: bruit de râpe(silný) srdeční šelest

biceps: hovor. avoir des bicepsmít bicepsy, být svalnatý/silný

café: hovor. C'est (un peu) fort de café.To je trochu silné kafe., To je moc.

étrier: être ferme sur ses étriersnedat se zviklat, být silný v kramflecích

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

sexe: le sexe fortsilné pohlaví muži

turc: fort comme un Turcsilný jako býk