Hlavní obsah

solide [sɔlid]

Vyskytuje se v

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

corps: corps solidepevná látka

dimension: solide à troisième dimensiontrojrozměrné těleso

état: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

rein: avoir les reins solidesbýt statné postavy, fig. hodně unést

superposable: solides superposablesshodná tělesa