Hlavní obsah

corps [kɔʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. (lidské) tělo, postavabeauté du corpstělesná krásaêtre sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i dušíle corps et le sang du Christtělo a krev Páněsoins du corpspéče o tělocrème pour le corpstělový krémtrembler de tout son corpstřást se po celém těleexercice du corpstělesné cvičení
 2. corps à corps muž proti muži
 3. à corps perdu střemhlav, slepě
 4. lidský trupentrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás
 5. člověk, lidská bytostgarde du corpstělesná strážpráv. séparation de corpsrozvoddonner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podkladprendre corpsnabý(va)t (určité) formy
 6. faire corps avec qqch (vy)tvořit (jeden) celek s čím
 7. trup lodní ap., podstata, hlavní část i přen.corps d'un bâtimenthlavní trakt budovycorps de chauffetopné tělesocorps de pompeválec čerpadlacorps du délitcorpus delicti věc doličná
 8. tělesocorps célestevesmírné těleso
 9. látkacorps solidepevná látkacorps simpleprvekcorps composésloučenina
 10. tělísko
 11. sbor, soubor, tělesocorps électoralvoličiles corps constituéssprávní a soudní orgányles grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgánycorps de l'Églisevěřícícorps d'arméearmádní sborcorps de gardestrážcorps de balletbaletní soubor

Vyskytuje se v

corps: corps à corpsmuž proti muži

défendre: à son corps défendantproti své vůli

linge: linge (de corps)(spodní) prádlo

strié: corps striéžíhané těleso v mozku

astral: corps astralastrální těleso

bâtiment: corps d'un bâtimenthlavní část budovy

délit: corps du délitvěc doličná, corpus delicti

dérivé: chem. corps dérivéodvozená sloučenina, derivát

épiscopal: corps épiscopalepiskopát, sbor biskupů

esprit: être sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchu

perdu: à corps perdubezhlavě, slepě, střemhlav

pou: pou du corpsšatní veš

prise: práv. prise de corpszatčení

sain: sain de corps et d'espritzdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravý

vitré: corps vitré, le vitrésklivec

couvrir: couvrir qqn de son corpskrýt koho tělem

étranger: corps étrangercizí těleso

rempart: faire un rempart de son corps à qqnzaštítit koho svým tělem

baletní: corps de balletbaletní soubor

celý: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

cizí: corps étrangermed. cizí těleso

cvičení: exercice du corpstělesné cvičení

doličný: pièce à conviction, corps du délitpředmět doličný

forma: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

hasičský: corps des sapeurs-pompiershasičský sbor

i: corps et âmetělem i duší

krása: beauté du corpstělesná krása

krém: crème pour le corpstělový krém

látka: corps solidepevná látka

nebeský: corps céleste, astre nebeské těleso

nerad: à son corps défendant(jen) nerad proti své vůli

péče: soins du corpspéče o tělo

roupy: avoir le diable au corpsmít roupy

řeč: langage du corpsřeč těla

sbor: corps législatif/diplomatiquezákonodárný/diplomatický sbor

sebeobrana: à son corps défendantv sebeobraně

spodní: linge (de corps), dessous spodní prádlo

stavba: structure du corpsstavba těla

stráž: garde du corps, hovor. protection rapprochéetělesná stráž

strážce: garde du corpsosobní strážce

těleso: corps célestenebeské těleso

tělo: se donner corps et âme à qqn/qqchodd(áv)at se tělem i duší komu/čemu

tělový: crème pour le corpstělový krém

topný: corps de chauffetopné těleso

trakt: corps de logishlavní trakt

tuk: corps grastuky

učitelský: corps enseignantučitelský sbor

vůle: contre son gré, à son corps défendantproti své vůli

zápas: i přen. corps à corps zápas tělo na tělo

soubor: corps de balletbaletní soubor

bras-le-corps (à): prendre qqn à bras-le-corpsvzít koho kolem pasu