Hlavní obsah

corps [kɔʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. (lidské) tělo, postavabeauté du corpstělesná krásaêtre sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i dušíle corps et le sang du Christtělo a krev Páněsoins du corpspéče o tělocrème pour le corpstělový krémtrembler de tout son corpstřást se po celém těleexercice du corpstělesné cvičení
 2. corps à corps muž proti muži
 3. à corps perdu střemhlav, slepě
 4. lidský trupentrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás
 5. člověk, lidská bytostgarde du corpstělesná strážpráv. séparation de corpsrozvoddonner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podkladprendre corpsnabý(va)t (určité) formy
 6. faire corps avec qqch (vy)tvořit (jeden) celek s čím
 7. trup lodní ap., podstata, hlavní část i přen.corps d'un bâtimenthlavní trakt budovycorps de chauffetopné tělesocorps de pompeválec čerpadlacorps du délitcorpus delicti věc doličná
 8. tělesocorps célestevesmírné těleso
 9. látkacorps solidepevná látkacorps simpleprvekcorps composésloučenina
 10. tělísko
 11. sbor, soubor, tělesocorps électoralvoličiles corps constituéssprávní a soudní orgányles grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgánycorps de l'Églisevěřícícorps d'arméearmádní sborcorps de gardestrážcorps de balletbaletní soubor

Vyskytuje se v

défendre: à son corps défendantproti své vůli

linge: linge (de corps)(spodní) prádlo

strié: corps striéžíhané těleso v mozku

astral: corps astralastrální těleso

bâtiment: corps d'un bâtimenthlavní část budovy

délit: corps du délitvěc doličná, corpus delicti

dérivé: chem. corps dérivéodvozená sloučenina, derivát

épiscopal: corps épiscopalepiskopát, sbor biskupů

esprit: être sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchu

perdu: à corps perdubezhlavě, slepě, střemhlav

pou: pou du corpsšatní veš

sain: sain de corps et d'espritzdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravý

vitré: corps vitré, le vitrésklivec

couvrir: couvrir qqn de son corpskrýt koho tělem

étranger: corps étrangercizí těleso

bras-le-corps (à): prendre qqn à bras-le-corpsvzít koho kolem pasu

rempart: faire un rempart de son corps à qqnzaštítit koho svým tělem

baletní: baletní souborcorps de ballet

celý: třást se po celém těletrembler de tout son corps

cizí: med. cizí tělesocorps étranger

cvičení: tělesné cvičeníexercice du corps

doličný: předmět doličnýpièce à conviction, corps du délit

forma: nabý(va)t (určité) formyprendre corps

hasičský: hasičský sborcorps des sapeurs-pompiers

i: tělem i dušícorps et âme

krása: tělesná krásabeauté du corps

krém: tělový krémcrème pour le corps

látka: pevná látkacorps solide

látka: tekutá látkacorps fluide

nebeský: nebeské tělesocorps céleste, astre

nerad: (jen) nerad proti své vůlià son corps défendant

péče: péče o tělosoins du corps

roupy: mít roupyavoir le diable au corps

řeč: řeč tělalangage du corps

sbor: zákonodárný/diplomatický sborcorps législatif/diplomatique

sebeobrana: v sebeobraněà son corps défendant

spodní: spodní prádlolinge (de corps), dessous

stavba: stavba tělastructure du corps

stráž: tělesná strážgarde du corps, hovor. protection rapprochée

strážce: osobní strážcegarde du corps

těleso: nebeské tělesocorps céleste

tělo: odd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch

tělový: tělový krémcrème pour le corps

topný: topné tělesocorps de chauffe

trakt: hlavní traktcorps de logis

tuk: tukycorps gras

učitelský: učitelský sborcorps enseignant

vůle: proti své vůlicontre son gré, à son corps défendant

zápas: zápas tělo na těloi přen. corps à corps

soubor: baletní souborcorps de ballet